Uzņem Zemessardzē

Zemessardzes 31. Aizsardzības pret masveida iznīcināšanas ieročiem bataljona štābā pagājušajā sestdienā desmit jaunieši no Alūksnes, Apes un Balviem nodeva svinīgo zvērestu.

 2.Zemessardzes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka informē, ka jaunie zemessargi saņēma formas tērpus un apguva teorētiskās zināšanas par reglamentu, ieročiem un ierindas mācību. Svētdien viņiem bija šaušanas nodarbības. Aizsardzības pret masu iznīcināšanas ieročiem bataljons ir viens no 2.Zemessardzes novada specializētajiem bataljoniem. Tā atbildības teritorijā ir Alūksnes, Apes, Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novads.

Vietējās ziņas