Uzņēmējam jāprecizē sadarbības ieceres

Alūksnes novads

Domes Finanšu komitejā deputāti pagājušajā nedēļā izskatīja uzņēmēja Oskara Gudrā un biedrības „Marienburgas kultūrvēsturiskais mantojums” piedāvāto sadarbības modeli ar Alūksnes novada pašvaldību.


Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers „Alūksnes Ziņām” norāda, ka uzņēmēja piedāvātais sadarbības variants bijis nekonkrēts, tādēļ dome rosina O.Gudrajam to izstrādāt no jauna, detalizētu un precīzu, lai varētu lemt par tā īstenošanu. Uz domes sēdi maijā jautājums par sadarbību ar O.Gudro tomēr vēl netiks virzīts, lai gan šāda iecere izskanēja domes Tautsaimniecības komitejas sēdē.

Vietējās ziņas