Uzņēmējus aicina piedāvāt prakses vietas

Pārtikas ražotāju vidusskolā Valmierā novembrī notika kārtējā Vidzemes Reģionālās izglītības un nodarbinātības padomes sēde. Padomes sastāvā ir arī Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe.

“Darba kārtībā bija jautājumi par 2008./2009.mācību gada uzņemšanas rezultātiem, kā arī informācija par izglītojamo nodrošinājumu ar prakses un kvalifikācijas prakses vietām. Alūksnes rajona profesionālās izglītības iestādēs audzēkņiem ir iespēja apgūt teksta redaktora operatora, pavāra, pavāra palīga, šuvēja, automehāniķa, būvizstrādājumu galdnieka un būvstrādnieka kvalifikāciju,” stāsta G.Ļuļe.

Viņa rajona darba devējiem atgādina, ka ir iespēja piedāvāt šiem jauniešiem apgūt praksi mūsu rajona uzņēmumos. “Šāda sadarbība starp izglītības iestādēm un uzņēmējiem ir abpusēji izdevīga: izglītojamie gūst reālu darba pieredzi, bet uzņēmēji – iespēju veiksmīgas sadarbības rezultātā tikt pie kvalificēta darbinieka,” norāda G.Ļuļe. Ja kādu no uzņēmējiem šī iespēja ir ieinteresējusi, uzņēmēji aicināti interesēties Alsviķu profesionālajā skolā, Apes arodvidusskolā vai arī pie G.Ļuļes.

Vietējās ziņas