Uzsāk izstrādāt teritorijas plānojumu 1

Apes novads 

Pašvaldības sēdē nolemts izveidot novada teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupu, kuras sastāvā ir desmit locekļi.

 Pēc nepieciešamības tiks  veidotas nozaru darba grupas, pieaicināti speciālisti un eksperti. Atbildīgais par teritorijas plānojuma izstrādi ir Jurijs Ronimoiss. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir radīt tiesisku bāzi novada ilgtspējīgai attīstībai, noteikt prioritāros attīstības virzienus un izstrādāt plānu to sasniegšanai. Teritorijas plānojums tiks balstīts uz vietējās dabas un kultūrvēstures raksturīgām iezīmēm. Tiks veikta iepriekš izstrādāto Apes pilsētas ar lauku teritoriju, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasta teritoriju plānu analīze, to datus iekļaujot novada teritoriālajā plānā.

Komentāri 1

alise

Mīļā stundiņ, cik tadtos plānojumus taisīs. Ak jā, vienai vīzijai tuvojas 2012.gads, bet no plānotajām gaisa pilīm nekas nav realizēts. Man arī šī vīzija stāv drukātā veidā, nu bet papīrs jau paciešot visu. Interesanti, kā var cept plānojumus, ja pat valsts mērogā Dombers nav paziņojis un nav skaidrs - kurp valsts dodas?

pirms 10 gadiem, 2010.10.21 05:18

Vietējās ziņas