Uzsāk novada iedzīvotāju anketēšanu

Pētījumu firma “Data serviss” ir uzsākusi Apes novada iedzīvotāju anketēšanu. Tā notiek, izmantojot firmas izveidotu interneta vietni, kurā var iekļūt katrs individuāli, nodrošinot anketēšanas unikalitāti.

“Anketas jautājumi ir galvenokārt par vietējo mājražotāju pārtikas produkciju, saimniecības precēm, pakalpojumiem un to pieejamību, kā arī par šo preču nepieciešamību novada teritorijā. Anketēšanas mērķauditorija ir dažāda vecuma un dažādu profesiju pārstāvji, kuri dzīvo mūsu novadā,” stāsta Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane. Anketēšana ir nākamais solis Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīga vietējā dabas un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomā un Apes reģionos”. Tā tiek veikta pēc fokusgrupu intervijām ar divām Apes novada iedzīvotāju grupām – pašvaldības iestāžu darbiniekiem un uzņēmējiem. Tajās izkristalizējās galvenās problēmas preču un pakalpojumu piedāvājumā novada teritorijā.  Pilvā (Igaunijā) 30. un 31.martā notiks seminārs, kurā diskutēs par atjaunojamās enerģijas resursu pētījumu rezultātiem. Paredzēts prezentēt atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanu Igaunijā, kā arī izvirzīt galvenās aktivitātes atjaunojamās enerģijas jomā nākamajiem 3 līdz 5 gadiem Apes un Setomā reģionos.

Vietējās ziņas