Uzsākta atbalsta izmaksa

Lauku atbalsta dienests augustā tiem lauksaimniekiem, kas ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus, ir uzsācis atbalsta avansa izmaksu par atdalītajiem maksājumiem.

Lauku atbalsta daļas Platību maksājumu daļas speciālisti informē, ka avansa izmaksa 70 procentu apmērā paredzēta tad, ja ir veikts atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu. Atbalsta likme par vienu tonnu piena ir 21,14 lati, bet izmaksātie 70 procenti veido 14,80 latus par tonnu. Līdz 21.augustam tiks izmaksāts atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām.

Atbalsta likme par vienu hektāru ir 22,91 lats, no kuras izmaksātie 70 procenti ir 16,03 lati par hektāru.

Abi šie ir vēsturiski maksājumi - par 2006./2007.gadā piešķirtās kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām, kā arī par 2006.gadā apstiprinātajām papildu valsts tiešā maksājuma laukaugu platībām.

Lauku atbalsta dienests šobrīd ir izmaksājis 8 541 785,88 latus par atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par pienu un 8 408 775,98 latus par atdalīto papildu tiešo maksājumu par platībām.

Vietējās ziņas