Uzsākta pašvaldību un iedzīvotāju anketēšana, lai noskaidrotu transporta vajadzības lauku apvidos

Vidzemes plānošanas reģions meklē iespējas, lai īstenotu jaunu un inovatīvu projektu, izveidojot pakalpojumu – „Transports pēc pieprasījuma”. Ideja aizgūta no citu valstu labās prakses piemēriem, kur pakalpojums „Transports pēc pieprasījuma” ir papildinājums ierastajam sabiedriskajam transportam. Lai nākotnē varētu ieviest šāda veida pakalpojumu arī Vidzemē, ir jāapzina vietējo pašvaldību speciālistu un iedzīvotāju viedoklis. Jūlijā ir uzsākta anketēšanu, lai noskaidrotu transporta vajadzības Vidzemē. Tā kā pašvaldību speciālistu viedoklis jau tiek apzināts, īpaši aicinām iedzīvotājus iesaistīties un būt aktīviem sava viedokļa paudējiem, jo ikviens viedoklis ir nozīmīgs, lai noskaidrotu esošo situāciju un veiktu uzlabojumus pasažieru pārvadājamu organizēšanā Vidzemē.


Iedzīvotājiem ir vienlīdzīgas iespējas uz sabiedrisko transportu neatkarīgi no savas dzīvesvietas. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un ilgtspējību lauku apvidos ar zemu iedzīvotāju blīvumu, ir vajadzīgi novatoriski risinājumi kā „Transports pēc pieprasījuma”. Vietās, kur sabiedriskais transports kursē neregulāri vai nekursē vispār, iedzīvotājiem ir dota iespēja pieteikt individuālu braucienu sev vēlamā laikā, lai nokļūtu līdz tuvākajam reģiona centram, kur atrodas galvenās pakalpojumu saņemšanas vietas. Pieteikties braucienam iespējams zvanot uz pakalpojumu sniegšanas centru vai piesakoties elektroniski internetvietnē.


Anketa pašvaldību iedzīvotājiem:  https://docs.google.com/forms/d/19XQZCkH-nbTtEVp8Mu4KWjSDb6nHEX7GoQT_zZbNjSk/viewform


Aicinām ikvienu aizpildīt izveidoto anketu. Aptaujas anketas aizpildīšana neaizņems vairāk par 20 minūtēm, bet sniegs neizmērojamu ieguldījumu turpmākai idejas attīstībai.

Vietējās ziņas