Uzstāda izkārtnes

Dodoties ekskursijās uz Jaunlaiceni, viens no tūristu gala mērķiem ir muižas muzejs, kurā viņi paši savām acīm gūst apstiprinājumu pozitīvajām atsauksmēm, ko dzirdējuši iepriekš.

Līdz šim vienīgie iebildumi saistīti ar tā atrašanu, ko apgrūtina norāžu trūkums, taču nu arī šī nepilnība labota un muižas muzeja nosaukums redzams uzreiz pēc iebraukšanas pagasta centrā. “Pārliecinājāmies par to paši saviem spēkiem. Vienā vakarā izbraucu ar riteni līkumiņu gar vietām, kur parasti iebrauc tūristi, un tiešām – uzraksts redzams tik skaidri, ka turpmāk iebildumi vairs netiks ņemti vērā,” smejoties saka Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska.

Viņa ir starp astoņiem neformālās domubiedru grupas “Labas lietas Jaunlaicenei” dalībniekiem, kas īstenojuši šo ieceri. Bez viņas grupā apvienojušies Māra un Valdis Svārupi, Inga Ārste, Iveta Šķepaste, Nora Sudare, Vladimirs Jankovskis un Guntars Udrass. Finansiālais atbalsts izkārtņu izgatavošanai 157 latu apmērā gūts, piedaloties Latvijas Hipotēku un zemes bankas sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.

Nogādāt izkārtnes no Rīgas uz Jaunlaiceni palīdzējis SIA “Vistako” ar Benitu Bukalderi, bet uzstādīšanai nepieciešamo tehniku nodrošinājis SIA “Ozoli AZ” ar Andi Zariņu priekšgalā. “Šo uzņēmumu vadītāji palīdzēja mums ar projektam nepieciešamo līdzfinansējumu, tāpēc daļa pateicības par pretimnākšanu tūristiem pienākas viņiem,” saka S.Jankovska.

Vietējās ziņas