Uzticēsies pagastu vadītājiem

Uz oktobra Alūksnes novada domes sēdi teritoriālā komiteja virzīs jautājumu deleģēt pagastu pārvalžu vadītājiem noteikt darba algu un štatus saskaņā ar plānoto budžetu savās pagastu pārvaldēs.

“Mums ir jāuzticas pagastu vadītājiem līdz galam – lai viņi saimnieko savā teritorijā, jo viņi labāk zina, cik un kādus darbiniekus vajag. Pašlaik darbiniekiem dažādos pagastos, veicot vienu un to pašu darbu, ir neadekvātas algas, bet pagasta pārvaldes vadītājs neko nevar izdarīt, jo nav veiktas izmaiņas darba algu nolikumā,” klāstīja komitejas vadītājs Jānis Nīkrencis. Pagastu vadītāji domē ir iesnieguši informāciju par darba algu un štatu apmēru. Komitejas sēdē viņi ierosināja izstrādāt novadā vienotus kritērijus darba algu noteikšanai pagastos, par ko arī vienojās.

Vietējās ziņas