Vairāk nekā 1000 bibliotekārus apmāca elektroniskās vides un e-pakalpojumu jomā

Aizvadītā pusgada laikā reģionu galvenajās bibliotēkās un bibliotēku reģionālajos mācību centros tika īstenoti 30 semināri par valsts pārvaldes e-pakalpojumiem. Seminārs norisinājās arī Alūksnē, kā arī Salacgrīvā, Strenčos, Valmierā, Cēsīs, Aizkrauklē, Limbažos un Madonā. Par to informē Komercdepartamenta Tirgzinības vadītāja Kristīne Junkure.

"Noslēdzošajā seminārā tika pārskatīts paveiktais un diskutēts par sadarbības iespējām un veidiem e-pakalpojumu popularizēšanā un sabiedrības izglītošanā arī nākotnē. Jau šā gada rudenī plānots turpināt iesākto, piesaistot citas institūcijas, kas izstrādā un nodrošina e-pakalpojumus, kā arī organizējot padziļinātas praktiskās apmācības," stāsta K.Junkure.

Projektā piedalījās 1035 bibliotekāri no vairāk kā 600 publiskajām bibliotēkām visā Latvijā. Tā secināts bibliotēku apmācību projekta noslēdzošajā atskaites seminārā, kurā pulcējās visu projekta īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji.

Projektu organizēja Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), iesaistot Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC), Valsts ieņēmumu dienestu (VID), Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Uzņēmumu reģistru.

Semināri bibliotekāriem notika no 2013.gada decembra līdz 2014.gada maijam. Semināros tika demonstrētas dažādu risinājumu piedāvātās e-iespējas, kas tālāk var noderēt bibliotekāriem, konsultējot bibliotēkas apmeklētājus, jo mūsdienās bibliotēkas ir ne tikai grāmatu krātuves, bet arī vietas, kur iedzīvotājs var iegūt sev nepieciešamo informāciju un piekļūt mūsdienu tehnoloģijām, lai attālināti pieprasītu dažādus pakalpojumus.

Vietējās ziņas