Valsts svētkos sveic iedzīvotājus

Pirmo reizi pasniedz Alūksnes novada Goda zīmi – Sudraba zīli

Trešdienas vakarā Alūksnes novada pašvaldība pasākumā “Latvijas plaukstās zeltainas zīles zied” sumināja desmit novada iedzīvotājus. Viņus sabiedrība uzteikusi un nominējusi kā darbīgus un atsaucīgus cilvēkus, kuri pašaizliedzīgi dara savu ikdienas darbu vai veic labus darbus sabiedrības labā.

Alūksnes tautas nama zāle bija pārpildīta. Sumināšana vijās ar tautas nama koru „Atzele”, „Sonus”, „Dzelme” un „Brūklenājs” skanīgām Latvijas sirds dziesmām un deju kopas „Jukums” uzstāšanos. Pasākuma vadītāja Sanita Eglīte rosināja aizdomāties par savas dzimtās vietas mīlestību, bet dienās, kad mums kaut kas nepatīk pie savas valsts vai tās cilvēkiem, aizvērt acis un izsapņot savu Latviju tādu, kādu paši vēlamies.

 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins atzina – šoreiz sumina tos, kuri godam strādājuši un pelnījuši īpašu novērtējumu par savu darbu, atsaucību, atbalstu, kuri mīl savu novadu un nesuši tā vārdu pasaulē. “Mūsu pasniegtā Sudraba zīle nav nejauša, jo visi zinām, cik varens ozols var izaugt no mazas zīles. Arī vācu mācītājs Ernsts Gliks, dzīvodams šeit un tulkodams Bībeli, katru no tās iztulkotām daļām atzīmēja, iestādot ozolu. Mums ikvienam ir iespēja iestādīt savu ozolu Latvijai, palīdzēt kādam, kas nonācis grūtībās, paveikt ko nozīmīgu savam novadam, atbildīgi strādāt savā zemē, tā padarot Latviju labāku,” uzsvēra A.Fomins.

Sumina sešās nominācijās

Iedzīvotājus sumināja sešās nominācijās – sabiedrība, kultūra, izglītība, sports, sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība, mecenāts, pasniedzot Alūksnes novada pašvaldības Atzinības rakstus un pirmo reizi īpašo balvu – Sudraba zīli. Atzinības rakstus pasniedza domes priekšsēdētājs, bet Sudraba zīles – cilvēki, ar kuriem kopā sumināmais paveicis labus darbus vai tie, kas rakstījuši ieteikuma vēstules. Katrs apbalvotais parakstījās arī īpašā Goda grāmatā. Strautiņu pamatskolas pavāri Agritu Šaicāni sumināja par radošu un nesavtīgu attieksmi, veicot darba pienākumus un aktīvi iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs. A.Šaicāne pašaizliedzīgi veic katru darbu, lielā cieņā tur ģimeni, izveidojusi skolas ēdnīcā mājīgu atmosfēru un interesantu ēdienkarti. Vēsturnieku Jāni Poli godināja par nesavtīgu ieguldījumu un devumu Alūksnes novada kultūrvēstures izzināšanā un saglabāšanā. Ar savu iniciatīvu viņš pēta novada vēsturi, apkopojot grāmatās arī nozīmīgu cilvēku dzīvesstāstus, iesaistās Alsviķu pagasta kultūrvēstures izzināšanā.

Lielākā vērtība – cilvēki

Fotogrāfu un operatoru Vilni Blūmu sveica par nesavtīgu ieguldījumu Alūksnes kultūrvēstures liecību saglabāšanā un atbalstu jauniešiem, veidojot videofilmas Politiski represēto kluba „Sarma” priekšsēdētāja Dzidra Mazika tika sumināta par vēstures liecību apkopošanu un saglabāšanu, veicinot sabiedrības patriotisko audzināšanu. Pateicoties viņai, ir tapušas grāmatas par politiski represētajiem, audio un video materiālos iemūžināti cilvēku likteņi. Alūksnes skolotāju kora „Atzele” diriģentu, Alūksnes un Apes novadu skolu koru virsdiriģentu Jāni Baltiņu sumināšanai pieteica kā ārkārtīgi radošu un enerģisku personību. Viņš saņēma pašvaldības apbalvojumu par kvalitatīvu un radošu pieeju darbam, nozīmīgu ieguldījumu koru mūzikas mākslā, veicinot Alūksnes novada koru māksliniecisko izaugsmi. Pasākuma laikā pašvaldība sumināja arī alūksniešus Gunāru Stradiņu un Uldi Veldri, kuri 11.novembrī Rīgā saņēma piektās šķiras Triju zvaigžņu ordeni. Pēc kopkora dziesmas katrs pasākuma apmeklētājs mājup devās ar pacilātu izjūtu, nesot sirdī mīlestību par savu mazo, mīļo Latviju.

Vietējās ziņas