Valsts varēs atsavināt 5

Turpmāk kultūras pieminekļu īpašniekiem nāksies vairāk piedomāt pie rūpēm par to saglabāšanu. Ja īpašnieka nolaidības dēļ tiks apdraudēta kultūras pieminekļa pastāvēšana, valsts to varēs atsavināt.

To paredz Saeimas atbalstītie grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Grozījumi nosaka, ka valsts varēs atsavināt nekustamos kultūras pieminekļus, kas nepieciešami sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, tai skaitā tos, kuru saglabāšanu īpašnieks nenodrošina. Šādos gadījumos atsavināšana notiks Sabiedrības vajadzībām nepieciešama nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt gadījumos, kad īpašnieks nenodrošinās kustamā kultūras pieminekļa saglabāšanu, pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma to varēs atsavināt tiesas ceļā.

Mudinās sakārtot īpašumu
„Pašlaik daži īpašnieki jūtas visvareni. Kultūras mantojums viņu izpratnē nav vērtība, bet tikai un vienīgi naudas pelnīšanas līdzeklis, pērkot un pārdodot kultūras pieminekļus, taču neieguldot līdzekļus to uzturēšanā vai restaurācijā,” saka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja – galvenā valsts inspektore Vilma Platpīre.

Viņa pauž cerību, ka grozījumi likumā daudziem īpašniekiem liks aizdomāties un sākt sakārtot viņiem piederošos kultūras pieminekļus. „Visticamāk, ka daži atsavināšanas gadījumi liks sarosīties negodprātīgiem īpašniekiem,” viņa spriež. „Pašreiz spēkā esošā sodu sistēma īpašniekiem ir „samērā labvēlīga”: likumā paredzētās soda naudas nav lielas, un tās ir neadekvātas videi, cilvēku dzīves telpai, kultūras mantojumam radītajiem zaudējumiem.” Grozījumi likumā galvenokārt attieksies uz arhitektūras pieminekļiem. Tādu bijušā Alūksnes rajona teritorijā ir 194, no kuriem 50 ir valsts nozīmes, bet 144 – vietējās nozīmes kultūras pieminekļi. Lielākā daļa no tiem atrodas privātīpašumā.

Jautāta par kritiskākajiem objektiem, kuriem pašreizējā situācijā draudētu atsavināšana, V.Platpīre norāda, ka par tādiem būs korekti runāt tikai pēc likuma stāšanās spēkā. „Grozījumi likumā nav tendēti uz to, lai kultūras pieminekļus atsavinātu masveidā,” viņa uzsver, piebilstot, ka katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli.

Veidojas apburtais loks
Tiesa, kā uzskata bijusī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas galvenā valsts inspektore Alūksnes rajonā Silvija Ludviga, šie grozījumi likumā situāciju neglābs. „Ko valsts darīs ar atsavinātajiem pieminekļiem? Vai valstij atradīsies nauda šo objektu restaurācijai pēc visiem nosacījumiem, kurus šobrīd Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija uzstāda pieminekļu īpašniekiem un valdītājiem?” viņa jautā. „Tādas naudas nav bijis visus 20 gadus, pat treknajos gados neatrada, lai kaut daļēji palīdzētu šiem pieminekļu īpašniekiem vismaz ēku jumtus sakārtot.”

S.Ludviga uzskata, ka valstij jāmeklē kompleksi risinājumi, nevis „jāstutē katras nozares autonoma darbība pēc principa “dodam tiem, kas vairāk bļauj””. Kā piemērs tiek minēts Gulbenes – Alūksnes bānītis. „Šobrīd daudzas inženierkomunikācijas ir zem ūdens. Tas nozīmē, ka valsts un vietējās nozīmes ūdensnotekas nestrādā,” viņa skaidro. „Ja, piemēram, bānīša īpašnieki nerūpējas par tiltiem, par caurtekām, sliežu ceļiem vai uzbērumiem, agrāk vai vēlāk tas viss nonāks avārijas situācijā. Savukārt viņi nekad nevarēs pienācīgi par tiem rūpēties, ja šīs būves atradīsies visu laiku zem ūdens un ūdenssaimniecības nozare netiks pienācīgi sakārtota. Veidojas apburtais loks.”

Komentāri 5

īpašnieks

Priekš kam ir vajadzīga tāda inspekcija, kuras darbniekus ar uguni nevari sameklēt, kur nu vēl konsultācijas saņemt. Man par saviem līdzekļiem nav jābraukā uz Cēsīm vai Rīgu pēc katras konsultācijas vai papīra, bet darbnieki pie manis pēdējos gados vispār nav redzēti. nav pat kam uzprasīt ko man darīt. Lai savina ar to manu garustu un valsts lai arī remontē.

pirms 10 gadiem, 2010.11.10 17:28

reinis

varbūt jāpārskata kādu piemienekļu statuss, tad mazāk visādi specifisku apsaimniekošanas nosacījumu.....

pirms 10 gadiem, 2010.11.10 08:31

nora

vai Alūksnē vēl ir kāds SPECIĀLISTS ,kurš varētu paraksturot pieminekļu apsaimniekošanas situāciju vismaz pilsētā?

pirms 10 gadiem, 2010.11.10 08:18

aina

Nu cik tālu piemineklim būs jāsabrūk, lai atzītu, ka jāatņem un ko darīs ar atņemtajiem, kura organizācija veiks sakārtošanu?

pirms 10 gadiem, 2010.11.10 08:14

tepat

piederēs valstij? parasti tas nozīmē, ka nepiederēs nevienam. Un turpinās sabrukt...

pirms 10 gadiem, 2010.11.09 16:44

Vietējās ziņas