Var atbrīvot no līdzdalības maksājuma

Ape 

Novada domes sēdē nolēma izdarīt grozījumus lēmumā “Par vecāku līdzdalības maksu par pirmsskolas vecuma bērnu uzturēšanos Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”.Ja bērns iestādi neapmeklē ilgāk par 1 mēnesi, tad vecākus atbrīvo no līdzdalības maksas – 2 lati mēnesī.

“Grozījumi lēmumā tika veikti, lai šajā smagajā ekonomiskajā situācijā paietu soli pretim vecākiem. Viņu maksātspēja ir samazinājusies, tāpēc bērnu ilgstošas slimošanas laikā nebūs jāveic līdzmaksājums,” norāda iestādes “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine. Tiesa, vecākiem vadītājai ir jāiesniedz ārsta izziņa atbilstoši laikam, kurā bērns neieradās iestādē.

Vietējās ziņas