Var ieteikt apbalvošanai

Alūksnes novads

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 22.oktobrim pieteikt kandidātus apbalvošanai valsts svētkos ar pašvaldības Atzinības rakstu un balvu – Sudraba zīli. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka uzsver - turpinot tradīciju, arī šogad pašvaldība pateiksies cilvēkiem, kas devuši īpašu ieguldījumu citu cilvēku un novada dzīvē.

“Apbalvojumus pasniegsim par personīgu, nesavtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem sasniegumiem, kā arī Alūksnes novada popularizēšanu dažādās jomās un par mecenātismu. Ar nolikumu var iepazīties interneta mājas lapā “www.aluksne.lv”. Ierosinājumus apbalvošanai ar norādi „Pieteikums apbalvošanai 18.novembrī” līdz 22.oktobrim lūdzam sūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, iesniegt novada pašvaldības kancelejā personīgi vai arī sūtīt pa elektronisko pastu uz adresi “[email protected]”,” saka E.Aploka.

Vietējās ziņas