Var saņemt finansējumu ārstu praksēm

Ģimenes ārsti līdz 4.novembrim var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai. Tas paredzēts ārstu prakšu infrastruktūras un materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai.

“Fonda finansējums ir paredzēts ģimenes ārsta prakses – pacientu reģistrācijas, pieņemšanas, procedūru, uzgaidāmo un garderobes telpu, kā arī sanitāro telpu rekonstrukcijai un renovācijai. Finansējumu var izmantot arī ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un iekārtu iegādei, arī medicīnisko ierīču, mēbeļu un datortehnikas iegādei,” stāsta Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Bune.

Viņa informē, ka viena ģimenes ārsta prakse var saņemt līdz 14 000 latu finansējumu projekta īstenošanai. Projekta iesniedzējam ir jānodrošina vismaz 15 procentu līdzfinansējums. Ja projektam piešķir maksimālo summu – 14 000 latu, tad jārēķinās ar 2100 latu līdzfinansējumu. Projektus iesniegt aicinātas ārstniecības iestādes, ģimenes ārstu un pediatru prakses, kurās ir noslēgts līgums par valsts apmaksāto primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Kopējais projektiem paredzētais finansējums ir 3 679 881 lats, kurā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 3 127 899 lati. Projektu iesniegšanai nepieciešamie dokumenti atrodami ministrijas ES struktūrfondu mājas lapā “www.esfondi.vm.gov.lv”.

Vietējās ziņas