Var saņemt izziņas par sodiem

Kopš novembra iedzīvotājiem ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu par fiziskas personas sodāmību un par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem.

“Izziņas elektroniski var pieprasīt vienotajā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šādas izziņas var būt nepieciešamas iesniegšanai darba devējiem, dodoties strādāt vai studēt uz ārvalstīm, kā arī citās situācijās,” stāsta Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta komunikācijas nodaļas vadītāja Elita Cepurīte.

Viņa norāda, ka elektroniski pieprasīto izziņu var saņemt, personīgi (vai ar pilnvarotas personas starpniecību) ierodoties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, vai ierakstītā vēstulē savā pakalpojuma pieteikumā norādītajā pasta nodaļā.

Noteikto maksājumu par izziņas sagatavošanu var veikt ar e-pakalpojumu portāla www.latvija.lv starpniecību” Swedbank” internetbankā. Plānots, ka tuvākā laikā arī citu internetbanku klientiem būs šāda iespēja.

Vietējās ziņas