Var slēgt līgumus

Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča pauž satraukumu, ka gandrīz pusgadu nav saņemts darba apģērbs, apavi un arī darbarīki, kas nepieciešami pilnvērtīgai tā saucamo “simtlatnieku” nodarbināšanai.

Uztraucas par “simtlatniekiem”
“Kopš jūnija neesam neko saņēmuši, jo Nodarbinātības valsts aģentūras centralizētais iepirkums ir apstrīdēts. Kamēr Iepirkumu uzraudzības birojs izskata sūdzību un rīko jaunu iepirkumu, bezdarbniekiem trūkst ne tikai darbarīku, bet arī cimdu, apģērbu un siltu zābaku, kas šobrīd līdz ar gaisa temperatūras  ievērojamu pazemināšanos ir sevišķi nepieciešami. “Simtlatnieki” slimo, bet darbnespējas lapu viņiem neapmaksā. Tāpēc pērkam cimdus paši,” stāsta I.Lukjanoviča.

Bezdarbnieki turpina strādāt un nesūdzas, lai gan “simtlatnieku” projektā ir paredzēts, ka vienai izveidotajai darbavietai inventāra iegādei sešiem mēnešiem ir iedalīti 80 lati. Ja šo summu sadala, tad iznāk apmēram 13 lati mēnesī. I.Lukjanoviča atzīst, ka iepirkuma kavēšanās rada problēmas. Pagājušajā gadā darbam inventāru drīkstēja iegādāties pie vietējiem tirgotājiem, tāpēc nebija grūti nopirkt visu nepieciešamo. Tagad, veicot iepirkumu, uzvar lētākais piedāvājums. Ne vienmēr tas ir arī labākās kvalitātes, tāpēc inventārs nekalpo ilgi.

Situācija nav traģiska
Apes pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja Edīte Meistere skaidro, ka jūnijā tika izsludināts jauns iepirkums par mazvērtīgā inventāra iegādi šim projektam. Katra pašvaldība iesniedza darbarīku pieprasījumu Nodarbinātības valsts aģentūrai, kas to apkopoja un rīkoja kopēju iepirkumu. Saskaņā ar likuma prasībām iepirkumam noteiktais laiks ir divi mēneši. Pēc tam aģentūras mājas lapā bija informācija par uzvarētāju iepirkumā, taču a/s “Rautakesko” to apstrīdēja.  Arī sūdzības izskatīšana velkas divus mēnešus. “26.novembrī bija informācija, ka tiks slēgts lielais jumta līgums ar “Rautakesko” par preču piegādi. Ir cerība, ka pēc 3.decembra to varēsim darīt, lai iegādātos mazvērtīgo inventāru,” informē E.Meistere. Kavēšanās dēļ nākas ciest, taču pašvaldības neko nespēj mainīt šajā situācijā. E.Meistere norāda, ka bezdarbnieki ir apģērbti, tāpēc nevajadzētu pārspīlēt iepirkuma kavēšanās sekas. Krīzes situācijās “simtlatnieki” var saņemt humāno palīdzību, ko sarūpējušas sabiedriskās organizācijas un baznīcu draudzes. “Manuprāt, arī Gaujienā tiek rīkotas labdarības akcijas, kurās var saņemt apģērbu un apavus. Tiesa, darba cimdu šobrīd nav arī Apē, tāpēc tie ir vajadzīgi pirmkārt. Darbarīkiem vēl vajadzētu būt,” spriež E.Meistere. Šāda situācija bija izveidojusies arī gada sākumā, kad tika apstrīdēti aģentūras organizētā konkursa rezultāti.

Sūdzība tiek noraidīta

Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta projektu vadītājs Egils Vidžups norāda, ka mazvērtīgā inventāra piegādes tika pārtrauktas kopš rudens, septembra sākumā bijušas pēdējās piegādes. “Iepirkumu uzraudzības birojs noraidīja sūdzību un lēma par labu uzvarētājam iepirkuma konkursā. Ar to 29.novembrī ir noslēgts līgums par piegādēm pašvaldībām. Tām ir nosūtīta informācija, kādā veidā slēgt piegādes līgumus ar vietējiem uzņēmumiem un izdarīt pasūtījumus,” skaidro E.Vidžups. Alūksnes pusē ir uzvarējuši SIA “Lauku apgāds un meliorācija” un SIA “Sanistal”.  Ar otru piegādātāju var slēgt līgumu, ja pirmais uzņēmums nevar nodrošināt pasūtījumu desmit dienu laikā.

Vietējās ziņas