Var slēgt līgumus par darbarīku piegādi

Pašvaldības, kurās izveidotas darba vietas bezdarbniekiem jeb 100 latu stipendiātiem, var slēgt līgumus par preču piegādi ar atklātā konkursa uzvarētājiem. To paredz biroja lēmums, kas nosaka, ka konkurss ātri nolietojamā inventāra nodrošināšanai un piegādei pašvaldībām atbilst likumam.

“Sakarā ar iepriekš publicēto informāciju par inventāra trūkumu vēlos informēt, ka Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija ir nolēmusi, ka Nodarbinātības valsts aģentūra drīkst slēgt līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju AS “Rautakesko” par darbam nepieciešamā inventāra piegādi pašvaldībām. Tas nozīmē, ka kopš pirmdienas pašvaldības, kurās ir izveidotas darba praktizēšanas vietas “simtlatniekiem”, var slēgt inventāra piegāžu līgumus un pasūtīt darbam nepieciešamos instrumentus,” informē aģentūras Alūksnes filiāles koordinējošā eksperte Sanita Bukane.
Pagastu pārvaldes varēs iegādāties preces atbilstoši piegādes līguma pielikumā pievienotajam preču sarakstam. Novada projekta organizators apkopos pasūtījumus un nosūtīs firmai. Tā preces piegādās piecu dienu laikā. S.Bukane norāda, ka saskaņā ar nodarbinātības pasākumu īstenošanu ir jānodrošina darba aizsardzības prasību ievērošana. “Tas nozīmē, ka bezdarbniekiem, kuri strādā ārā aukstumā, ir jānodrošina atpūta siltumā. Turklāt bezdarbniekiem ir tiesības saņemt stipendijas daļu par pilnu darbdienu. Šie Ministru kabineta noteikumi ir stājušies spēkā kopš 2010.gada 1.janvāra,” uzsver S.Bukane.

Vietējās ziņas