Varēs atlikt uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksu

Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz iespēju uzņēmējiem atlikt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) nomaksu, ja nav saņemta atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām precēm.

Jaunais regulējums attieksies uz parādiem, kas veidosies no 2011. līdz 2013.gadam.

Saeimas Preses dienests informē, ka UIN maksātājs uz trīs gadiem varēs atlikt nodokļa nomaksu, ja viņam izveidojušies nedrošo parādu uzkrājumi, un par to būs jāinformē parādnieks. Šādi uzkrājumi nedrīkstēs pārsniegt 20 procentus no ienākuma, ko apliek ar nodokli. Ja trīs gadu laikā parādi netiks atgūti vai norakstīti izmaksās, apliekamais ienākums būs jāpalielina par neatgūtā parāda summu.

Grozījumi arī paredz, ka nodokļa maksātājam, kurš sešu mēnešu laikā nebūs norēķinājies par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais ienākums būs jāpalielina par parāda summu.

Izmaiņas likumā ļaus palielināt uzņēmēju brīvos naudas līdzekļus un novērsīs situāciju, kad nesaņemtā atlīdzība par nosūtītajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem veido ar UIN apliekamu ienākumu. Jaunā kārtība skars apmēram 72 000 Latvijas uzņēmumu – gan ienākuma nodokļa maksātājus, kuriem veidosies nedrošo parādu uzkrājumi, gan tos, kuri laikus nenorēķinās par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

Vietējās ziņas