Varēs iegūt pirmo darba pieredzi 1

Alūksne

Sākusies pieteikšanās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajam pasākumam “Jauniešu darba prakse”, kas ir viena no Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitātēm.

Pasākumā var iesaistīties jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību un kuri pēc izglītošanās nav sākuši strādāt vai arī strādājuši ne ilgāk par pusgadu. Pasākuma dalībniekiem paredzēta ikmēneša stipendija 120 latu apmērā par faktiskajām darba prakses un teorētiskās apmācības dienām attiecīgajā mēnesī. Dalība pasākumā noteikta no 6 līdz 12 mēnešiem. Gadījumos, kad darba prakse būs ilgāka par pusgadu, praktikants var tikt nosūtīts teorētisko zināšanu papildināšanai, kas nepieciešama praktizējošās profesijas pilnveidei. Pieteikties dalībai pasākumā aicināti arī jaunieši ar invaliditāti, jo projekta aktivitātes gaitā iespējams veikt darba prakses vietas pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita atzinumam.

Komentāri 1

Vietējās ziņas