Varēs iesniegt projektu pieteikumus

Lauku atbalsta dienests izsludinājis papildus kārtu atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē par jaunaudžu kopšanu un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu.

Ziemeļaustrumu virsmežniecības virsmežzinis Aldis Bricis informē, ka piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 31.oktobra līdz 1.decembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 eiro. Papildu kārta izsludināta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr. 783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2009.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai.

Vietējās ziņas