Varēs paaugstināt darba algas likmi

Arī turpmāk Alūksnes novada izglītības iestāžu vadītāji varēs paaugstināt savu vietnieku darba algas likmi, ja to atļauj saņemtais finansējuma apjoms. Lai saglabātu algu samērīgumu, tādā gadījumā algas likme būs jāpaaugstina arī pašam vadītājam.

Skaidrojot šo jautājumu izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātiem, Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste Evita Ņedaivodina atgādina, ka identisku lēmumu dome pieņēma attiecībā uz pagājušā mācību gada otro pusi. Atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad tika noteikts lēmuma darbības posms, tagad plānots to pieņemt uz neierobežotu laiku.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu atkarībā no izglītības iestādes audzēkņu skaita vadītāja zemākā mēneša darba algas likme var būt, sākot no 447 latiem, ja iestādē mācās mazāk par 100 skolēniem, līdz pat 624 latiem, ja audzēkņu skaits sniedzas virs 1200 skolēniem. Vadītāja vietniekam zemākā mēneša darba algas likme noteikta attiecīgi 340 līdz 437 latu robežās.

Deputāts Ainars Melders interesējās, vai pietiekama finansējuma gadījumā pāri palikušie līdzekļi noteikti jānovirza izglītības iestāžu vadītāja un viņa vietnieka darba algas likmes paaugstināšanai vai tos drīkst izmantot citiem mērķiem.

E.Ņedaivodina apstiprināja, ka šos līdzekļus katra iestāde var izlietot pēc saviem ieskatiem.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputāti atbalstīja šāda lēmumprojekta sagatavošanu uz Alūksnes novada domes sēdi. Akcepts tam tika sniegts arī vakar finanšu komitejas sēdē.

Vietējās ziņas