Varēs veikt tikai kvalificētu darbu

Lai ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu sekmīgi sniegtu jauniešiem bezdarbniekiem pirmo darba pieredzi pie darba devēja, darba praksēs viņus nevarēs nodarbināt nekvalificētu vai mazkvalificētu darbu veikšanai. To paredz valdībā apstiprinātās izmaiņas noteikumos par kompleksiem atbalsta pasākumiem iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū.

"Jaunieši varēs veikt tikai kvalificētu darbu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Ja jaunietis pie darba devēja praktizēsies ilgāk par 6 mēnešiem, darba devējam būs jānodrošina arī teorētiskā apmācība. Savukārt, ja praktizēsies līdz 6 mēnešiem, tad teorētisko apmācību darba devējs varēs nodrošināt pēc saviem ieskatiem. Ikmēneša stipendiju 120 latu apmērā jauniešiem nodrošinās arī par teorētisko apmācību laiku. Bet darba prakses vadītājs vienlaikus varēs apmācīt ne vairāk kā piecus jauniešus, saņemot par to arī atlīdzību," stāsta Labklājības ministrijas darbiniece Liene Zvereva.

Iesaistīties pasākumā varēs bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir ieguvuši pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības pabeigšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai arī līdz dalībai pasākumā bija nodarbināti līdz 6 mēnešiem.

Vietējās ziņas