Vecāki aizbrauc, bērni - paliek

Alūksnes novada bāriņtiesa nemitīgi saskaras ar problēmām, kas rodas, vecākiem braucot darba meklējumos uz ārzemēm un nenokārtojot dokumentāciju, kā uzraudzībā atstāt savus nepilngadīgos bērnus.

Tādēļ Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Rita Nīkrence uzsver, ka vecākiem pirms aizbraukšanas noteikti ir jāuzraksta pilnvara vai atzinums, pie kā Latvijā paliks viņu bērni.

„Esam secinājuši, ka vecākiem trūkst informācijas par to vai arī vecāki aizmirst nokārtot juridiskās formalitātes – atstāj bērnus vecvecākiem vai citām uzticības personām, bet tas var radīt ļoti lielas problēmas bērnu drošībai un dzīvībai. Piemēram, ja vecvecākiem nav pilnvaras gadījumā, kad bērnam nepieciešams operēt aklo zarnu, mediķi to nedrīkst darīt, jo vecāki nav sakārtojuši dokumentāciju. Tas nepieciešams bērnu drošībai un vecāku sirdsmieram,” uzsver R.Nīkrence.

Viņa norāda – ja vecāki izbrauc no Latvijas uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem, tad ir jānokārto pilnvara. „To var izdarīt pāris stundu laikā bāriņtiesā, kas ir s dzīvesvietā, vai pie jebkura bāriņtiesas darbinieka visā Alūksnes novadā. Lai nokārtotu pilnvaru, jāmaksā pieci lati. Savukārt, ja vecāki izbrauc no Latvijas uz ilgāku laiku nekā trīs mēneši, tad ir jāgūst bāriņtiesas atzinums. Tā nokārtošanai vajadzīgs aptuveni mēnesis, bet par to nav jāmaksā. Atzinumā norāda, ka persona, kurai uztic bērnus, ir piemērota veikt bērna aprūpes pienākumus. Bāriņtiesa apseko ģimeni un dzīves apstākļus, gūst mediķu izziņas, vienojas ar vecākiem, cik līdzekļu katru mēnesi viņi sūtīs bērna iztikai,” skaidro R.Nīkrence.

Viņa atzīst, ka visbiežāk vecāki bērnu uzraudzību uztic vecvecākiem, arī krustvecākiem, kaimiņiem. „Tā var būt jebkura persona, kam vecāki uzticas, kurai ir atbilstošs veselības stāvoklis un bērnam būs nodrošināti piemēroti dzīves apstākļi. Šobrīd katru mēnesi Alūksnes novada bāriņtiesā vēršas divi – trīs vecāki ar šādiem lūgumiem, bet reāli dzīvē aizbrauc daudz vairāk. Ir ģimenes, kur par aizbraukšanu bāriņtiesa uzzina pavisam nejauši un dienu pirms – tad reaģējam zibenīgi un rosinām vismaz pilnvaru nokārtot. Ir saprotams, ka valsts ekonomiskās situācijas dēļ vecāki ir spiesti aizbraukt, lai nodrošinātu ģimeni, bet primārais tomēr ir bērnu drošība – vecāki nedrīkst būt bezatbildīgi,” uzsver R.Nīkrence.  

Viņa atgādina - katrā Alūksnes novada pagastā bāriņtiesas locekļi ir divas reizes nedēļā, bet Alūksnes pilsētā – katru darba dienu.

Vietējās ziņas