Vecāku klubiņš realizē projektu

Ar Alūksnes un Apes novada fonda projekta konkursu „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvai“ Ilzenē tiek izveidots galda spēļu resursu punkts.

Brīvā laika pavadīšanai ir būtiska nozīme bērnu attīstībā. Ilzenes pamatskolas skolēni šo laiku pavada centrā „Dailes“, izmantojot tajā dotās iespējas.

Ar projekta palīdzību vecāku klubiņš „Tīne“ centrā „Dailes“ izveidoja galda spēļu resursu punktu.


17.aprīlī Ilzenē tiks dota zaļā gaisma galda spēļu spēlēšanai. Mazie ilzenieši iedziedās pavasari konkursā „Man balstiņa tālu skan“ un pēc konkursa visi bērni ar saviem vecākiem tiek aicināti uz ģimeņu pēcpusdienu „Metamie kauliņi“. Šajā pēcpusdienā vecākiem, vecvecākiem būs iespēja iepazīties ar tādām spēlēm kā Halli Klack, Minnie Fashion Mouse, Angry Bird un citām spēlēm, kas iegādātas projekta ietvaros.


Turpmāk galda spēles aicinam izmantot ik vienam iedzīvotājam lielākās vai mazākās kompānijās.

Vietējās ziņas