Veclaicenē labiekārtos ezeru apkārtni

Alūksnes novada dome nodrošinās līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada attīstībai”projektam “Infrastruktūras izveide brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Veclaicenes pagastā”, piesaistot Eiropas finansējumu.

Ziemeru, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastu teritorijasattīstības speciāliste Iveta Veļķere norāda, ka Kornetu centrā ir divi brīnišķīgi ezeri, bet to tuvumānav pat soliņu, kur atsēsties un baudīt skaisto ainavu. Tā kā Veclaicenē daudz iegriežas tūristi,radusies iecere šīs teritorijas labiekārtošanai un arī telts vietu iekārtošanai. “Pie ezeriem tiksizbūvētas divas laipas, pārģērbšanās kabīnes, āra tualete, soli, galdi, atkritumu tvertnes, šūpolesun moderns aprīkojums – trīs āra trenažieri. Projekts tapis ar aktīvu Veclaicenes iedzīvotāju līdzdarbošanos un atbalstu,” saka I.Veļķere. Viņa uzsver – tas būs pirmais solis, lai attīstītu tūrismu Veclaicenē.

Vietējās ziņas