Veic izmaiņas komisijās

Alūksnes novads 

Janvāra sēdē deputāti nolēma no 1.februāra izveidot pašvaldības Dzīvokļu komisiju, kas būs atbildīga par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Komisijā strādās alūksnietes Leontīne Miķelsone, Valda Silicka un Dzintra Bičevska. Sēdē veica arī izmaiņas Administratīvās komisijas personālsastāvā. No pienākumu pildīšanas šajā komisijā ar februāri atbrīvoja Ieviņu Āboltiņu no Malienas. Savukārt no jauna komisijā apstiprināja divas locekles – Tatjanu Sarmu un Ievu Balto – Pilsētnieci.

Vietējās ziņas