Veic izmaiņas pašvaldības budžetā 1

Alūksnes novada pašvaldības budžetā veikti vairāki grozījumi, izdalot līdzekļus no finansējuma neparedzētiem gadījumiem un saņemot budžetā papildus līdzekļus par veiksmīgu projektu īstenošanu.

6504 latus kā valsts mērķdotāciju sadalīja starp novada bibliotēkām. 10 110 lati saņemti valsts mērķdotācijā telpu nomai un ēdināšanai par Latvijas jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. "Pagastiem, kuriem Eiropas Lauksaimniecības fonds ieskaitīja avansa maksājumus, pārskaitīja avansu: Zeltiņiem - 14 703 latus, Veclaicenei - 2890 latu, Pededzei - 7036 latus, Jaunlaicenei - 25 195 latus, no kā lielāko daļu - 15 718 lati jaunlaiceniešiem veido autoceļu rekonstrukcijas projekts, bet atlikusī summa - siltumapgādes infrastruktūras modernizācijai. Pagastiem pārskaitīja līdzekļus, kas iegūti īpašumu atsavināšanas procesā: Zeltiņiem - 7838 latus, Pededzei - 30 256 latus, Annai - 291 latu. Pagastu budžetos ieskaitīja arī līdzekļus, kas atmaksāti no Eiropas fondiem par projektu īstenošanu kopā ar igauņiem: Veclaicenei - 19 545 eiro un vēl 9461 lats, Mārkalnei - 35 811 eiro, bet no tiem 6545 lati tika pārskaitīti Alūksnes pilsētai, kas pērn no sava budžeta nomaksāja Mārkalnes pagasta nodokļu parādus," stāsta Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste Evita Ņedaivodina. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra finansējumu Ates muzejam Pļaujas svētku rīkošanai, Ilzenei skolēnu autobusa remontam, tiesas lēmuma izpildei, lai izmaksātu kompensāciju par piespiedu darba kavēšanu Antrai Lielmanei, Bībeles muzeja ēkas remontam, automašīnas remontam Sociālajam dienestam. Savukārt budžetā papildus ienākumi gūti no projektiem, ko īsteno Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 11 818 lati, Alūksnes vidusskola - 14 759 lati, pašvaldības aģentūra "ALJA" - 6778 lati.

"Aģentūras "ALJA" budžetā ieskaitīti arī 6000 lati par zušu nozveju. Alūksnes muzejs guvis atbalstu savam projektam Valsts Kultūrkapitāla fondā par 600 latiem. 6914 latu piesaistījis bērnudārzs "Sprīdītis", iesaistoties Nodarbinātības Valsts aģentūras projektos par prakses vietām bezdarbniekiem, bet 750 latu - Alūksnes novada domes administrācija. Ziedojumos pašvaldības budžetā ieskaitīti 1000 lati no kādas juridiskas personas Pilsētas svētku salūtam. 3245 lati ziedoti Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai simtgades pasākumiem, bet persona no ārvalstīm ziedojusi 1174 latus, lai palīdzētu divām ģimenēm un nometnes rīkošanai," saka E.Ņedaivodina.

Komentāri 1

Tas ir rītdienas sēdes vai pagājušā mēneša lēmums?

pirms 10 gadiem, 2010.08.25 08:05

Vietējās ziņas