Veido klasicisma stila centru 1

Malienas pagastā atrodas Ērmaņu muižas kungu māja, kas klasicisma stilā celta 19.gadsimta sākumā. Tā ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Līdz šim laikazobs koka ēku ar kolonnām fasādē ir tikai postījis, bet nu muižas īpašnieks komponists un mūziķis Uģis Prauliņš vēlas to atjaunot un dot šai vietai jaunu dzīvību.

Veic kungu mājas arhitektonisko izpēti
“Ir izstrādāti vairāki projekti, lai saņemtu finansējumu muižas rekonstrukcijai. Līdz šim Kultūrkapitāla fonda atbalstu ir saņēmuši projekti mājas arhitektoniskai izpētei. Tā bija nepieciešama, lai zinātu, kas ir saglabājies no oriģināla un kas ir vēlāk piebūvēts klāt. Tas ir izdarīts, un jau sagatavots skiču projekts, kā arī koncepcija, kādā veidā ēka ir jāatjauno. Protams, tas būs garš, naudas un laika ietilpīgs process,” stāsta U.Prauliņš.


Viņš norāda, ka līdz šim ir bijušas talkas, kurās sakopta muižas apkārtne. Tajās izcirsti krūmi, novākti lūžņi un būdiņas, kas bija uzceltas ap kungu māju, kad tajā dzīvoja bijušā kolhoza strādnieki. “Sadarbībā ar “Latvenergo” tika demontēti elektrības stabi, lai tie nebojātu ainavu. Ir ierakts kabelis, nodrošinot jaunu elektrības padevi ēkai. Tās ir ārēji it kā nemanāmas lietas, bet  pamazām tiek kaut kas darīts, lai visu sakārtotu,” atzīst U.Prauliņš. Viņš ir sagatavojies ilgam un pacietīgam darbam. Iespējams, ka mēģinās piesaistīt ieinteresētus sponsorus.

Muižas kungu māja ir unikāla
Jūlijā tika saņemta Alūksnes būvvaldes būvatļauja Ērmaņu muižas rekonstrukcijai un klasicisma stila kultūras centra izveidei. Tā bija vajadzīga, lai iesniegtu projektu konkursam “LIEDER” programmā. Diemžēl šoreiz finansiālu atbalstu tas neguva. “Jāvairo Ērmaņu muižas publicitāte un jāiekļaujas novada attīstības stratēģijā, jo pagaidām par mūsu iecerēm zina maz. Viss prasa laiku, tāpēc esam tikai muižas atjaunošanas darbu sākumā,” atzīst īpašnieks. Viņš Ērmaņu muižu atguva nesen, jo tas bija ilgstošs process. “Mans vecvectēvs bija muižas rentnieks, bet viņa jaunākais dēls muižu nopirka. Viņš pats tur nedzīvoja, bet muižā saimniekoja vectēva brālis Kārlis Prauliņš, kurš bija ilggadējs Alūksnes draudzes priekšnieks,” atklāj U.Prauliņš. Viņš vēlas ne tikai atjaunot muižas kungu māju tādu, kāda tā ir kādreiz bijusi, bet arī tajā izveidot klasicisma stila kultūras centru. Apmēram puse telpu būtu publiski pieejamas, ieskaitot zāli, vestibilu, bibliotēku, turklāt paredzēts atjaunot tornīti, kāds mājai bija pirms Pirmā pasaules kara. “Tas nebūs muzejs, bet informācijas krātuve par neoklasicismu – arhitektūras stilu, kādā celta šī māja. Tā ir unikāla ne tikai  Latvijā, bet, iespējams, arī ziemeļvalstu kontekstā. Tajā varētu būt atrodama arī informācija par bijušajiem īpašniekiem – Fītinghofu dzimtu, kurai ir interesanta vēsture,” skaidro U.Prauliņš.

Attīstīs humānu lauksaimniecību
Tā kā novada iedzīvotāji ir saistīti ar laukiem, Ērmaņu muižā paredzēts izveidot arī lauku saimniecību. Pirms pieciem gadiem Prauliņi ir iegādājušies vienīgo Īslandes zirgu Latvijā. “Tas nav liels zirgs, bet tāds, kāds Latvijā bija pirms 200 gadiem. Mūsdienās sastopamā Latvijas braucamā zirgu šķirne ir selekcionēta ar domu, lai varētu izmantot smagos darbos. Bet Īslandē zirgi ir saglabājušies neskarti vismaz 1000 gadu, tādi, kādi tie bijuši dabā,” stāsta U.Prauliņš. Pavairojot šos zirgus, varēs veidot naturālu zirgu saimniecību. Šiem zirgiem nav pakavu un laužņu mutē. Tas nozīmē, ka cilvēks ar zirgu saprotas bez raustīšanas aiz pavadas. “Tā ir diezgan jauna mācība, bet vairākus gadus arī Latvijā tā ir veiksmīgi pierādīta. Šādu dabisku un humānu lauksaimniecību vēlamies attīstīt, lai varētu ar to iepazīstināt,” uzsver U.Prauliņš. Atjaunotajā Ērmaņu muižā paredzēts ieviest klasicisma laika aristokrātu virtuvi.

Komentāri 1

Vietējās ziņas