Veido nākotnes vīziju 2

Pagājušajā nedēļā Alūksnē notika Vidzemes nevalstisko organizāciju (NVO) forums, ko organizēja Alūksnes NVO atbalsta centrs. Tā mērķis bija sniegt iespēju organizācijām iepazīt citai citu, dalīties līdzšinējā pieredzē, pārrunāt aktuālākās problēmas nevalstiskajā sektorā un apspriest tālākās sadarbības iespējas.

Vienlaikus forums tika izmantots, lai izstrādātu priekšlikumus NVO jomā šobrīd topošajai Alūksnes novada attīstības programmai.

Grib veidot vienotu datu bāzi
Runājot par savstarpējo sadarbību, NVO pārstāvji izteica nepieciešamību pēc regulārām tikšanās reizēm, kurās varētu uzzināt par aktualitātēm nevalstiskajā sektorā un gūt organizāciju darbībai noderīgu informāciju. Izskanēja arī vēlme pēc vienotas datu bāzes, kurā katra organizācija tiktu klasificēta pēc tās darbības jomas un teritorijas. Tas atvieglotu sadarbības partneru meklējumus, ērti un ātri uzzinot par līdzīgā jomā vai noteiktā pagastā strādājošām organizācijām.

Nelielām biedrībām vai nodibinājumiem noderīgi būtu pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī ciešāka sadarbība cilvēkresursu ziņā. Lai akcentētu NVO nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē, tika izvirzīts priekšlikums iekļaut to notikumus pašvaldības pasākumu plānā. Tādā gadījumā par NVO rīkotajiem pasākumiem uzzinātu plašāka auditorija. Vienlaikus tas palīdzētu veidot sabalansētāku notikumu plānu.

Piedāvā pakalpojumu apmaiņu
No pašvaldības NVO cer sagaidīt labvēlīgāku attieksmi, popularizējot un atbalstot to darbību. Nevalstiskajā sektorā strādājošie būtu gatavi sadarboties, izsakot konkrētus priekšlikumus lēmumu pieņemšanā. Sadarbības iespējas tiek saskatītas bartera darījumos, kur NVO piedāvā pašvaldībai vajadzīgus pakalpojumus par brīvu.

Par piemēru tika minēta pašvaldības aizsāktā sadarbība ar biedrību “Ritma un mākslas studija”. Šīs biedrības audzēkņiem nepieciešama skatuves pieredze, savukārt pašvaldībai – muzikālie priekšnesumi pasākumu bagātināšanai. Abām pusēm sadarbojoties, ieguvēja ir gan pašvaldība, kurai vairs nav jāmeklē mākslinieki un jāmaksā tiem par uzstāšanos, gan arī biedrība, kas tā popularizē savu darbību.

Tā kā NVO ir aktīvi projektu iesniedzēji, vēl tika izteikta vēlme izstrādāt noteiktu sistēmu līdzfinansējuma piešķiršanai. Līdzekļi nav pieejami neierobežotā klāstā, tāpēc organizācijas pauda vēlmi pēc noteiktiem kritērijiem, kuri projekti tiek atbalstīti ar līdzfinansējumu un cik lielā apmērā šim mērķim paredzētais finansējums pieejams kārtējā gadā.

Tendences līdzīgas
Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite norāda, ka šie un citi forumā izskanējušie priekšlikumi tiks ņemti vērā, izstrādājot Alūksnes novada attīstības programmu. Viņa atklāj, ka par vēlamo attīstību NVO sektorā diskutēts jau vasaras sākumā rīkotajos ideju forumos, kā arī attīstības programmas darba grupā. Daudzi šajās tikšanās reizēs izskanējušie priekšlikumi sasaucas ar forumā dzirdēto, tomēr starp tiem ir arī pilnīgi jaunas idejas, ko plānots ņemt vērā attīstības programmas izstrādē.

Komentāri 2

Tā jau 20 gadus zvejniece vizijas veido, bet ar vīziju vien viss beidzas, tālāk netiek.

pirms 10 gadiem, 2010.10.21 22:57

Vietējās ziņas