Veido valsts un pašvaldības policijas sadarbību 1

Kopš darbu Apes pilsētā ar lauku teritoriju sācis Alūksnes rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2.nodaļas iecirkņa vecākais inspektors Jānis Āboltiņš, ir uzlabojusies sadarbība ar pašvaldību. “Ar nākamo gadu Apē būs pašvaldības policists, tāpēc varēsim strādāt kopīgi – izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, organizēt dežūras un reidus. Darbu atvieglos tas, ka pašvaldības policists visu laiku būs uz vietas, turklāt labāk pazīst vietējos apstākļus un cilvēkus,” saka J.Āboltiņš.

Iecirkņa inspektoram – daudz darba

Tagad tikai reizi mēnesī ir paredzēts iecirkņa inspektora pieņemšanas laiks, tomēr viņam vismaz divas reizes nedēļā ir jādodas uz Api. Protams, jāpagūst arī pildīt pienākumus Virešos. Turklāt šobrīd Jānis aizvieto kolēģi atvaļinājuma laikā, strādājot vēl četros pagastos. Viņš atzīst, ka gribētu un vajadzētu biežāk būt pašvaldībās, taču tas nav iespējams. “Iecirkņa inspektora pārraudzībā nevajadzētu būt vairāk par divām pašvaldībām, tāpēc mana atbildība par kārtību Apē un Virešos, manuprāt, ir optimāls variants,” uzskata J.Āboltiņš. Tiesa, Kārtības policijas biroja priekšnieks Zigurds Safranovičs uzsver, ka nākamgad jārēķinās ar lielāku darba slodzi, jo nāksies uzņemties sešu atbrīvoto darbinieku pienākumus. Viņš norāda, ka Alūksnē sadarbība starp valsts un pašvaldības policiju nav izveidojusies, bet tā ievērojami atvieglotu darbu.

Ne tikai soda, bet arī audzina

Apes domes priekšsēdētāja Astrīda Harju atzinīgi vērtē, ka J.Āboltiņam operatīvi izdevās atrast nepilngadīgos, kuri bija sabojājuši norādes zīmes pie Raganu klintīm un Ievu laipas, kā arī izpostījuši puķu dobes un salauzuši bērnudārza sētu. “Aizdomās turamie tika noskaidroti sadarbībā ar pašvaldību. Par pusaudžu nodarījumiem vecākiem tika sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli par pienākumu nepildīšanu, kā arī pašiem nepilngadīgajiem - par sīko huligānismu,” stāsta J.Āboltiņš. Par nodarīto nepilngadīgie atvainojās cietušajiem, kā arī strādāja sabiedriskos darbus pilsētas labiekārtošanā. “Apes domes administratīvā komisija nolēma neuzlikt naudas sodu, bet likt strādāt. Tas ir audzinoši,” atzīst vecākais inspektors.

Komentāri 1

Vietējās ziņas