Veido vēlēšanu iecirkņu komisijas

Alūksnes novadā - 21 vēlēšanu iecirknis, Apes novadā - 4 vēlēšanu iecirkņi
Apes novada vēlēšanu komisija izsludinājusi iecirkņu vēlēšanu komisiju kandidātu pieteikšanos līdz 12.augustam četros vēlēšanu iecirkņos. Tie atradīsies Apes tautas namā, Gaujienas tautas namā, Trapenes kultūras namā un Virešu pagasta pārvaldē. Arī Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņu komisijām piesakās locekļu kandidāti.

 

Var pieteikties iecirkņu komisijās "Informācija ar aicinājumu pieteikties iecirkņu vēlēšanu komisijās ir atrodama Apes novada pašvaldības mājas lapā internetā un izvietota uz ziņojumu dēļiem novada teritorijā. Locekļu kandidāti var vērsties novada vēlēšanu komisijā, kuras locekļiem ir tiesības ieteikt septiņus kandidātus, tik daudz locekļu būs vienā komisijā. Protams, var arī savākt desmit iedzīvotāju parakstus, kuri iesaka to vai citu kandidātu. Vēl kandidātus var izvirzīt politiskās partijas vai apvienības," skaidro Apes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Signe Sēkliņa.

Viņa secina, ka iedzīvotājiem ir interese iesaistīties iecirkņu komisiju darbā. Starp tiem ir iepriekšējo vēlēšanu komisiju locekļi, kuriem jau ir pieredze šajā darbā. Taču tagad no jauna ir jāpiesakās visiem komisiju locekļu kandidātiem. "13.augustā būs novada vēlēšanu komisijas sēde, kurā balsosim par iecirkņu vēlēšanu locekļiem. Ir noteikts termiņš, kura laikā tas ir jāizdara, tāpēc nevar kavēties," informē S.Sēkliņa.

Alūksnes novada domes sēdē pieņemts lēmums izslēgt Daigu Neibergu no novada vēlēšanu komisijas sastāva un aicināt Baibu Meisteri kā nākamo novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti uzsākt darbu šajā komisijā.

Balsos jebkurā vēlēšanu iecirknī

Tiesības piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Vēlēšanu dienā, 2.oktobrī, iecirkņu darbalaiks būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāju reģistrs netiek lietots, un vēlētāji var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. Nepieciešama tikai derīga pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās. Kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs doties uz vēlēšanu iecirkni, ar 22.septembri aicināti pieteikt balsošanu dzīvesvietā, iesniedzot pieteikumu tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Šādu iespēju drīkst izmantot arī slimo kopēji. Balsošanai ārvalstīs ir izveidoti 24 vēlēšanu iecirkņi, kas organizēs balsošanu pa pastu. Pasta balsošanai vēlētāji ārvalstīs var pieteikties līdz 10.septembrim.

Vietējās ziņas