Veidos novada autoceļu fondu

Alūksnes novadā veidos pašvaldības autoceļu (ielu) fondu, kur “glabāsies” valsts līdzekļi, kas piešķirti pašvaldībām ceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai.

“Ja agrāk līdzekļus rajonam sadalīja atbilstoši transportlīdzekļu skaitam un kilometru skaitam, ielu platumam, tad turpmāk naudu dalīs novadam procentuāli pēc īpaši izstrādātas metodikas. Alūksnes novadam būs 1,269 procenti no kopējā valsts autoceļu fonda līdzekļiem. Paredzams, ka kopsummā šo līdzekļu mums būs mazāk nekā pērn,” skaidro Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Valērijs Tabolkins.

Viņš atzīst, ka no fonda līdzekļiem - ieskaitītās valsts mērķdotācijas Alūksnes pilsētai un pagastu pārvaldēm izdalīs 93 procentus, bet 7 procentus paredzēs rezerves fonda izveidošanai. “Pilsētai un pagastiem novads piešķirtos valsts līdzekļus var dalīt, kā vēlas. Mēs fonda līdzekļus sadalīsim proporcionāli Alūksnes pilsētas un pagastu teritorijās tehnisko apskati izgājušo transportlīdzekļu skaitam un valdījumā esošo autoceļu garumam, ielu un tiltu laukumam, izmantojot vairākus koeficientus,” saka V.Tabolkins.

Viņš uzsver, ka pašlaik gan vēl nav zināms, cik līdzekļu no valsts saņems Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonds. “Iespējams, to uzzināsim janvāra beigās, un tad atkal pašvaldības sēdē vajadzēs lemt, cik līdzekļu būs katram pagastam un pilsētai. Tiklīdz nauda ienāks novada pašvaldības īpaši šim mērķim atvērtajā kontā, Finanšu nodaļa līdzekļus tālāk pārskaitīs pilsētai un pagastiem. Par piešķirto līdzekļu izlietojumu atbildēs un regulāri atskaitīsies pagasta pārvaldes vadītājs,” saka V.Tabolkins.

Valsts mērķdotācijas līdzekļus pašvaldības var izlietot pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskiem uzturēšanas darbiem, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai. Pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai, gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem, ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai, avārijas seku likvidēšanai, kā arī ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādei.

Vietējās ziņas