Veiks grozījumus mērķdotāciju sadalē

Alūksnes novads 

Trešdien Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča informēja par nepieciešamību izdalīt līdzekļus no iestādes rezerves fonda.

Viņa atgādināja, ka viens no mērķiem, kam rezerves fonds ir paredzēts, saistīts ar dekrēta atvaļinājumā aizgājušo pedagogu darba samaksai nepieciešamo finansējumu. Šobrīd tādi esot trīs, kas strādā Bejas, Jaunlaicenes un Mālupes pamatskolās. Saņemti divi iesniegumi par izglītības iestāžu maiņu. Viens ar Bejas pamatskolas skolēna pāriešanu uz Jaunannas pamatskolu, otrs – ar divu Alūksnes pilsētas sākumskolas audzēkņu pāriešanu uz Ziemeru pamatskolu. Par to lems domes sēdē.

Vietējās ziņas