Vēl “paliks pa vecam”

Alūksne 

Pašvaldības apvienotajā Teritoriālās un Tautsaimniecības komitejas sēdē pirmdien deputāti pēc plašām diskusijām vienojās, ka pagastos grāmatvedības centralizācija turpināsies, bet vēl domās, kā labāk to izdarīt.

Deputāti izskatīja Finanšu nodaļas vadītājas Tamāras Stafeckas piedāvātos grāmatvedības modeļus, bet nevienu neatzina par piemērotāko. “Daži deputāti vēlas, lai grāmatvedība strādā uz pilsētas bāzes, daži – lai pagastos, kur ir viens vadītājs, būtu sava grāmatvedība. Vēl ir variants, ka atsevišķi grāmatvedība paliek lielākajiem pagastiem, bet pārējie būtu pakļauti novadam,” saka T.Stafecka. Arī komitejā starp deputātiem domas dalījās. Deputāts Andis Zariņš uzstāja, ka katrā pagastā uz vietas jāpaliek cilvēkam, kurš pieņem iedzīvotāju maksājumus, bet katrā pagastā jābūt arī pieejai grāmatvedības datiem.

T.Stafecka iebilda, ka novadā to nevar tehniski nodrošināt, jo nav atbilstoša servera un datorsistēmas.

Vietējās ziņas