Vēlas automašīnu

Alūksnes novada izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē deputāti izskatīja jautājumu par transporta iegādi Alūksnes mākslas skolas vajadzībām.

 Šobrīd izglītības iestādes rīcībā ir 1988.gada automašīna, kas skolas vajadzībām tiek izmantota 16 gadus. Lai nodrošinātu materiālu un darbu pārvadāšanu, skolēnu nogādāšanu uz konkursiem vai pedagogu došanos pieredzes apmaiņas braucienos, nepieciešams jauns transportlīdzeklis. Mākslas skolas direktors Ojārs Vēliņš izteica priekšlikumu, ka tas varētu būt „Volkswagen Transporter” mikroautobuss. Tā izmaksas tiek lēstas 4000 – 5000 latu apmērā. Pašvaldības ekonomiste Valda Silicka norāda, ka līdzīga situācija ir vairākās citās novada iestādēs. Viņa rosināja tās visas apzināt un, skatoties pēc kopējās situācijas, meklēt risinājumus novada kontekstā. Šo priekšlikumu atbalstīja arī komitejas deputāti.

Vietējās ziņas