Vēlas modernāku aparatūru

SIA “Alūksnes slimnīca” vērsusies Alūksnes un Apes novadu domēs, rosinot sniegt finansiālu atbalstu modernākas medicīnas aparatūras iegādei. Alūksnes novads iesniegumu izskatīja novembra finanšu komitejas sēdē.

Alūksnes slimnīcas valdes loceklis Valdis Skulte norādīja, ka pašlaik pacientiem ir apgrūtināta gremošanas trakta izmeklējuma saņemšana. “Esošā aparatūra jau ir daudz kalpojusi, izmeklējumus varam veikt tikai daļēji, jo, lai veiktu izmeklējumus apakšējā gremošanas trakta daļā, reizēm esam spiesti cilvēkus no Alūksnes sūtīt citur. Ir izskanējusi arī informācija, ka valsts nākamgad iecerējusi palielināt Pievienotās vērtības nodokli medicīnas aparatūras iegādei, tādēļ varbūt varam aparatūru iegādāties vēl šogad,” komentēja V.Skulte. Deputāti bija vienisprātis, ka vietējo slimnīcu jāatbalsta, bet, tā kā šogad pašvaldības budžetā tik apjomīga finansējuma – 36 000 latu – nav, vienojās, ka slimnīcu finansiāli atbalstīs nākamgad, izvērtējot 2011.gada budžeta iespējas.

Vietējās ziņas