Vēlētāji izmanto savas tiesības 31

Tautas sapulcē Alūksnē vēlētāji deputātiem prasa runāšanu ar tautu

“Bez saimnieka dzīve neies nekad!” “Jūs jau neuzklausāt cilvēkus, tikai smīnat!” “Lūdzu, brauciet un runājiet ar cilvēkiem!” - ar šādiem uzsaucieniem pie Alūksnes novada domes deputātiem vērsās aptuveni 70 iedzīvotāji Tautas sapulces “Saglabāsim savu pagastu!” laikā piektdien Alūksnē.

Sapulci rīkoja, lai rosinātu deputātus atcelt savu iepriekš pieņemto lēmumu par pagastu pārvalžu vadītāju skaita samazināšanu. No novada deputātiem ieradusies bija mazākā daļa – Aivars Fomins, Dzintars Adlers, Marina Ramane, Verners Kalējs, Laimonis Sīpols, Andis Zariņš. Izskanēja daudz jautājumu, uz kuriem jāatbild deputātiem, kuri nebija ieradušies – galvenokārt deputātam Ainaram Melderim. Runājot iedzīvotājiem, daudzas reizes atskanēja aplausi un atbalsts teiktajam, kas nebija vērojams ne reizi, uzstājoties kādam no deputātiem.

Diktatori nav ieradušies

Kādreizējais Augstākās Padomes deputāts Ivars Caune uzskata, ka novadu veidošana valstī ir liela kļūda. “Žēl, ka uz Tautas sapulci nav ieradušies deputāti - diktatori, kuri ir šīs nejēdzības autori – viņiem ir kauns tautai acīs rādīties vai arī nespēj atbildēt uz mūsu jautājumiem! Pagasts nav uzņēmums vai gateris, pagasta vadītājam ir jāpārzina pagasta saimniecība, jāzina visas problēmas, kas skar iedzīvotājus, jāzina pagasta cilvēki un viņu niķi. Ja nezina – tad ir slikts vadītājs. Pagasta vadītājam obligāti ir jābūt katrā pagastā un vietējam cilvēkam, vēlētai personai, nevis “ieliktenim”,” uzsvēra I.Caune. Viņš pauda neizpratni, kā īstenosies plānotā ekonomija. “Maksājiet mazāku algu katram vadītājam uz vietas! Ne cara, vācu, ne krievu laikā tā nebija, ka uz trīs pagastiem ir viens vadītājs! Vara pieder varai, bet tautai tomēr ir pirmā vara un tikai otrā vara ir deputātiem,” pauda I.Caune.

9 pret 10 000

Jaunalūksnes pagasta pensionāru apvienības priekšsēdētāja Inta Aizupiete rosināja deputātus aizmirst partejisko piederību, bet strādāt beidzot vienoti, atcelt lēmumu par vadītāju samazināšanu. “Mēs jūs ievēlējām, lai jūs risinātu mūsu kopīgās intereses, bet tagad ir savējie pret savējiem. Mēs visi esam vienā laivā – to gan nešūpo asie pavasara vēji, bet gan pašpārliecinātie novada deputāti – tie deviņi, kuri bez sirds pārmetumiem balsoja par vadītāju skaita samazināšanu. Deviņi deputāti pret laukos dzīvojošajiem 10 000 iedzīvotāju! Kur šeit ir taisnība? Jūs ignorējat laukos dzīvojošo iedzīvotāju prasības!” sacīja I.Aizupiete. Viņa pārmeta deputātiem neieklausīšanos iedzīvotājos un pieredzes bagātos cilvēkos. “Mēs neizprotam, pēc kāda principa tika salikti pagasti kopā. Jaunalūksne izsenis ir bijusi kopā ar Mārkalni, ir kopīgas tradīcijas un atmiņas – kāpēc mēs arī tagad nevaram būt kopā?” teica I.Aizupiete.

Atgādina solījumus

Ilga Irbe no Liepnas deputātiem atgādināja, kādi solījumi doti pirms vēlēšanām. “TB/LNNK: mūsu uzdevums Alūksnes novadā ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, teritorijas attīstību, ar labu novada pārvaldību mēs saprotam atklātību un taisnīgumu jebkuru jautājumu risināšanā. SCP pauda, ka Alūksnes novadu saredz labklājībā ar augstu iedzīvotāju apmierinātības līmeni un bez atpalikušām provincēm. SCP solīja strādāt tikai un vienīgi iedzīvotāju labā, rūpēties, lai sabiedrība tiktu iesaistīta lēmumu pieņemšanā. JL solīja atklātu domes darbu un iedzīvotāju saikni ar pašvaldībām. Deputāt Krēsliņa kungs, attopieties – pašvaldība nav biznesa uzņēmums! Pašvaldība nav koki mežā – pašvaldībā dzīvo cilvēki, tur ir jāizglīto bērni, jārūpējas par pensionāriem un jāattīsta infrastruktūra,” norādīja I.Irbe. Viņa uzsvēra – izveidojot Alūksnes novadu ar centru Alūksnē, novada deputāti ir “saslimuši” ar to pašu slimību, kāda bija Alūksnes pilsētas domes deputātiem: personāliju pārbīde uz vadošu amatu krēsliem. “Mēs tam nepiekrītam! Mēs gribam diskusiju! Kāpēc netika izskatīti liepniešu iesniegtie 300 iedzīvotāju paraksti?” jautāja I.Irbe.

Arī 100 cilvēki ir cilvēki

Ida Lipāne no Annas pagasta uzsvēra – iedzīvotāju sapulcē Annā deputāts Ainars Melders solīja savu saimnieku Annas pagastam, bet čiks viens esot sanācis, jo būs viens saimnieks pa trim pagastiem. “Atbraucu ar savu sasāpējušo jautājumu par ceļu tīrīšanu uz novada domi – nebija, kas mani uzklausa: priekšnieks Rīgā, izpilddirektore sapulcē. Kaut arī simts vecenes pagastā – tie arī ir dzīvi cilvēki!” pārliecināta I.Lipāne. Mālupiete Ieva Malteniece atgādināja, kādi pašlaik ir pagasti – sakopti, ar izremontētām skolām, tautas namiem, uzceltām sporta hallēm, izveidotiem tūrisma informācijas punktiem un vēstures istabām. “Pēdējos 20 gados pagasti ir attīstījušies, mācējuši piesaistīt Eiropas naudas. Pašlaik pagastiem ir visvairāk kā nekad jārūpējas, lai laukos paliek visu paaudžu cilvēki, nevis aizbrauc darba meklējumos ar ģimenēm,” norādīja I.Malteniece.

Atzīst savu vainu

Deputāts Laimonis Sīpols atzina, ka vadītāju skaita samazināšana ir pārsteidzīgs lēmums un dzīve parādīs, kuram ir bijusi taisnība. Deputāts Andis Zariņš pauda – vadītāju vietas apvienotas, tā vietā izveidojot teritorijas attīstības speciālistu amatus, lai piesaistītu laukiem cilvēkus, iedrošinātu rakstīt Eiropas projektus, radītu jaunas darba vietas. Viņš atzina, ka iedzīvotājiem par gaidāmajām izmaiņām ir ļoti maz informācijas. Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers skaidroja – šobrīd nevajadzētu cīnīties par administrāciju, bet vairāk rast iespējas jaunām darba vietām laukos.

Arī domes priekšsēdētājs Aivars Fomins piekrita, ka par izmaiņām iedzīvotāji ir pārāk maz informēti no domes puses. “Tā ir mūsu vaina, ka neesam komunicējuši ar iedzīvotājiem. No Tautas sapulces izdarīsim daudz secinājumu – paldies par jūsu viedokli,” sacīja A.Fomins. Bet deputāte Marina Ramane aicināja iedzīvotājus biežāk nākt uz deputātu pieņemšanām.

Pieņem rezolūciju

Sapulces noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, ko iesniedza Alūksnes novada domei un nosūtīs Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Tā rosina Alūksnes novada domei atcelt ārkārtas sēdes lēmumu Nr.101 par amatu vietām Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, uzsverot, ka pagastā nav vajadzīgs svešs funkcionārs, kurš ieradīsies tikai norādītajā laikā un vietā. Tiek prasīta iedzīvotāju informēšana par izstrādātās reformas ekonomisko pamatojumu. Uzstāts saglabāt darba vietas, nepalielinot sociālo spriedzi pagastos. Iedzīvotāji prasa arī amatpersonu atbildību par sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, uzsverot, ka Alūksnes novada dome pašlaik darbojas dažu politiķu, nevis iedzīvotāju interesēs, bet lēmumu sabiedriskā apspriešana netiek īstenota. Tāpat rezolūcijā pausts nepieļaut varas koncentrāciju tikai pilsētā. Prasīta domes darba aktivizēšana pagastu saglabāšanā, cilvēku piesaistīšana laukiem, saglabājot tajos esošo infrastruktūru – skolas, bibliotēkas, tautas namus, pasta nodaļas, ambulances. Kā pēdējais rezolūcijas punkts minēts “nepieļaut novada domes deputātiem turpmāk iedzīvotāju priekšlikumu, parakstu, Tautas sapulces ignorēšanu (savāktie paraksti par pārvaldes vadītāju amatiem katrā pagastā palika bez atbildes). Visu lauku pagastu iedzīvotājiem vienoties par jaunu novada modeli!”

Vairāk foto

Komentāri 31

nedohoģit

Man tā arī nav skaidrs ko tad darīs tas pagastu pārvaldnieks? Būs sekretārs, biliotekārs, kultūras darba organizators un speciālists par pagasta inženiertehniskajiem tīkliem un saimniecību..., grāmatveža darbu pildīs novadā. Ko darīs parvaldnieks? Grozīs pakaļu un tēlos priekšnieku?

pirms 10 gadiem, 2010.03.31 21:03

Antons

Nu ja labi strādātu , tad ari cilvēki atbalstītu vairāk , bet diemžēl mēs dzīvojām laukos ,un visi darbi un nedarbi ir kā uz delnas

pirms 10 gadiem, 2010.03.29 10:23

nu

Nezinu par citiem pagastiem ,bet mūsu pagastā pietiek ar vienu sekretāru un būs lielāks guvums . Kam vairs pagasta vecis , ko viņš vadīs -sekretāri .

pirms 10 gadiem, 2010.03.29 10:05

no laukiem

&&&&&&&&& 27.03.2010. 11:51:38
īstie "grēkāži" no deputātiem ieradušies - Fomins un Ramane! Vēmiens nāk, cik bailīgi Krēsliņš un Melders kļuvuši - pagrūž tautai priekšā nevainīgākos, lai taisnojas
=================================
Tur nebija nekādas tautas priekšas, ne tautas pakaļas - no sākuma ap 100, bet, kad ziņkārīgie, garlaicīgo runu nogurdināti, aizgāja palika ap 50 oranžo vadoņu atsūtīto pensionāru (no mūsu miesta zilais valis bija atsūtījis kādus piecus ar pagasta busiņu - interesanti - par kādiem līdzekļiem?). Lielākā daļa pagasta iedzīvotāju atbalsta pārvaldes vadītāju skaita samazināšanu, to neatbalsta tikai kādi 20-30 cilvēki - tā saucamais vadoņa galms, kurš drīkst par velti izmantot pagasta transportu un kuri ir salikti dažādos amatos. Pārējiem ir pavēlēts turēt muti un, ja kāds to tomēr palaiž, tiek izsaukts uz "draudzīgām pārrunām" - apmēram kā tādā totalitārā režīmā.

pirms 10 gadiem, 2010.03.29 09:22

marts

Redz kā viena pagasta slinka, neizdarīga priekšsēdētāja-pārvaldnieka pēc bija jāsamazina pārvaldnieku skaits. Kaut gan citi pārvaldnieki-priekšnieki strādāja ar visu sirdi un dvēseli.

pirms 10 gadiem, 2010.03.29 09:07

trūdi

VAI ŠIS CITĀTS NAV ĻOTI ZĪMĪGS AR ŠOBRĪD NOTIEKOŠO?

“25.marts ir viena no mūsu tautas skumjākajām dienām,” uzrunājot klātesošos, sakcīja Alūk­snes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers. “Kamēr vien pastāvēs latviešu tauta, mums ir jāatceras šie skumjie notikumi, lai vairs nekad nepieļautu ko tamlīdzīgu.”
Viņš pateicās Alūksnes politiski represēto klubam “Sarma” un tā vadītājai Dzidrai Mazikai, kas jau vairākus gadus strādā pie novada represēto atmiņu apkopošanas."

VAI IR KĀDS, KAS JAU APKOPO ŠODIENAS EMOCIJAS? VARBŪT VAR SĀKT UZŅEMT FILMU, KUR GALVENIE AKTIERI IR REFORMATORI, BET MASU SKATOS VĒLĒTĀJI? VAI IR JAU IECERE, KUR VEIDOSIM PIEMIŅAS VIETU ŠĪ PAVASARA LĒMUMIEM?

pirms 10 gadiem, 2010.03.28 13:35

sesks

Viss tas pasākums ir pilnīgs TP sviests. Kur ir TP nodaļas biedri .... ja neredz ,kur viena trakā no miesta ārdās,paši sev kapraci atraduši vai ? Izmest ārā tādus vai uz 2 +2 (gadi)nolikt pasēdēt laukuma malā . Ja par pagastvečiem ,tad pagastu pārvaldīt vajag ļaut 4 cilvēkiem- Mācītājam,Policistam.ugundsdzēsejam un kasierim. Pietiks i nabadzīgajiem i bagātajiem.
Arī tos 6 vajag padzīt ar sūdainu koku. Bet ja nopietni Melderis -Itālijā atpūšas rakstiet un sūtiet viņam ņaudas bučas.....

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 21:44

zinu ka

Gan Caunes kungs, gan Irbes kundze ir krietni cilvēki, kas paši visu dzīvi ir bijuši strādīgi un mīlējuši cilvēkus. Viņu laikos nebija citas partijas, un ne partijas piederība ir ļaunākais. Par cilvēku liecina, ne partija, ne viņa apģērbs vai mašīna, bet gan viņa darbi un attieksme pret apkārējim cilvēkiem.
Paskatieties tepat apkārt Alūksnē -bijušie komunisti un čekisti vēl tagad vada iestādes un uzņēmumus, un varbūt arī viņi jau sen savus grēkus ir nožēlojuši un sodu saņēmuši...
Un nav ko salīdzināt godīgus darba rūķus, kas visu mūžu maksājuši nodokļus ar tādiem, kas savu biznesu balstījuši uz krāpšanos - nodokļu nemaksāšanu, "krutkas" tirgošanu vai ar darbu pašvaldībā '"lāpa sava biznes caurumus" !
Un lielie reformisti - Krēsliņš ar Melderi pat nav spējīgi tautai acīs paskatīties ! Kauns !

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 15:47

to&&&&&&&&&

Gribētos zināt kad tas bija kad visi bija paēduši? Tad, kas uz taloniem tirgoja spičkus, kafiju, zeķes, ziepes u.t.t. Tad kad uz normas deva maizi, cukuru sviestu? Tad kad kolhozu kantoros ''resnais gals'' sadalalīja fermās nokautos lopus ? Tu pats labāk nerunā, ja neko nezini!

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 15:33

08.13.12

Jā gan! Pa vecam vairs nevar, bet pa jaunam dunduki nemāk! Savas algas pāri visam staāv...

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 13:35

Pietiktu katra pagasta sociala darbinieka un sekretara.

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 13:28

bija 15,samazina-6, tad + 6(terit.att.)=12; NESAPROTU! CIRKS! EKONOMIJA KURRRRR??? 3 cilvekos?

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 13:14

Pareizi ir jasamazina pagasta vaditaji,tam bija janotiek jo nevar uzturet mazos pagastos vaditajus.

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 11:57

&&&&&&&&&

īstie "grēkāži" no deputātiem ieradušies - Fomins un Ramane! Vēmiens nāk, cik bailīgi Krēsliņš un Melders kļuvuši - pagrūž tautai priekšā nevainīgākos, lai taisnojas. Bet, kas attiecas uz Caunes kungu - saimniekošanas prasmi no viņa jums, nīkuļi, mācīties un mācīties... Lai mutes tur tie, kuri neprot domāt un strādāt, bet tie, kuru valdīšanas laikā cilvēki ir dzīvojuši pārtikuši un paēduši, ir tiesīgi jums aizrādīt un pamācīt, kā jādzīvo.

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 11:51

Vai tiešām vajadzēja satracināt lauciniekus ar šādām "reformām", lai tikai parādītu, ka SCP deputāti nu būs tie īstie darītāji? Izskatās, ka galvenais mērķis ir sagraut visu, kas bijis līdz šim, un izgudrot jaunu divriteni. Šeit notiek tas pats, kas Saeimā - ja esi opozīcijā, tad galvenais ir būt pret visu, ko ierosina pozīcija. Interesanti, kā tad ir iecerēts piesaistīt cilvēkus laukiem, ja visi bēg prom? Tie, kas līdz šim nodarbojās ar lauksaimniecību, to arī turpinās darīt, jo cits nekas neatliek, bet neviens jau neko jaunu šajos apstākļos neuzsāks. Ko tad tas lauksaimniecības konsultants pamācīs? Vai tantei govi slaukt?

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 09:56

Šis pasākums atgādina stagnātu pulcēšanos,vai tiešām nav skaidrs,ka ta,kā iepriekš vairs dzīvot nevarēs!

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 08:13

PAR VĒLU

....drīz pagastu zemes piederēs ĀRZEMNIEKIEM ,tādas būs sekas šai politikai...,,,bet tad jau būs par VĒLU...

pirms 10 gadiem, 2010.03.27 07:13

Vietējās ziņas