Vērtē novadu izglītības iestādes 1

Šonedēļ Alūksnes vidusskolā viesojās akreditācijas komisija, kas izglītības iestādi vērtēja sākot no pedagogu darba stundās un skolēnu mācīšanās kvalitātes līdz pat skolas darba organizācijai, resursiem, sadarbībai ar vecākiem un citiem kritērijiem.

Ekspertu komisijā bija Balvu 2.pamatskolas direktore Terēza Čudarkina, Balvu Valsts ģimnāzijas direktors Viktors Šļuncevs, kā arī Gulbenes vidusskolas direktors Aivars Mednis, kurš izvēlēts par ekspertu komisijas vadītāju. Lai gan gala vērtējums par skolas darbību taps nākamā mēneša laikā, A.Mednis norāda, ka pirmie iespaidi par skolu ir patīkami. "Skolotāji ir gana zinoši un radoši, kas piesaista skolēnu uzmanību," viņš komentē stundās redzēto. Tāpat tiek uzteikti daudzie atbalsta pasākumi audzēkņiem, sadarbība ar vecākiem un pašvaldību.

Kaut arī pilsētas skolām prasības ir augstākas, jo tām savā ziņā jākalpo par paraugu laukos esošajām, A.Mednis norāda, ka pastāv būtiska atšķirība starp ģimnāziju un vidusskolu. "Šeit tomēr ir lielāks īpatsvars to skolēnu, kuri nav īpaši motivēti uz mācībām, tāpēc nozīmīgāka kļūst pedagogu pieeja darbam - tas, kā viņš palīdz mazāk perspektīviem audzēkņiem un kā rosina viņus veltīt mācībām vairāk laika," viņš saka.

Šajā mācību gadā akreditācijai gatavojas arī Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, Mārkalnes un Strautiņu pamatskolas, kā arī Trapenes pamatskola Apes novadā.

Šīm skolām akreditācijas komisijas vizītes jau ir aiz muguras, tāpēc tagad tiek gaidīti to sagatavotie ziņojumi. "Šajos ziņojumos raksta, kas ir izglītības iestāžu stiprās puses un pie kā turpmākajos gados būtu vairāk jāpiestrādā," iepazīstina G.Kupča. Nākamajā mācību gadā akreditācija būs jāiziet Malienas un Pededzes pamatskolām.

Komentāri 1

Vietējās ziņas