Vidusskolēni iztaujā deputātes

Alūksnes vidusskolas audzēkņi, tiekoties ar Alūksnes novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātēm, interesējās, kādas ir novadā nepieciešamās profesijas, lai pēc studijām atgrieztos strādāt dzimtajā pusē.

Skolēni arī interesējās, kāds ir piedāvāto sporta un kultūras aktivitāšu vērtējums deputātu skatījumā, kāda ir nākotnes vīzija par izglītību Alūksnē, vai jauniešiem ir iespējas iesaistīties politikā Alūksnē un par daudziem citiem jautājumiem. Tikšanās iniciatore bija Alūksnes vidusskola, turklāt šāds pasākums skolā notiek jau trešo reizi. Ar skolēniem tikās komitejas priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa un deputātes Marina Ramane un Zinaida Silirava. S.Zeltiņa atzina, ka pašreizējos ekonomiskajos apstākļos ir grūti pateikt, kādas profesijas izvēlēties. Viņa norādīja, ka uzņēmējdarbību pašvaldība tieši ietekmēt nevar, taču var to veicināt, attīstot nepieciešamo infrastruktūru. M.Ramane ieteica izvēlēties tādas profesijas, kas cilvēkiem būs nepieciešamas jebkuros apstākļos, un atgādināja, ka par jauniešu tālākās izglītības izvēli ir atbildīgi ne vien skolotāji, bet arī vecāki. M.Ramane atklāja, ka Alūksnes vidusskola ir arī viņas skola un aicināja  skolēnus lepoties ar saviem pedagogiem un daudzajiem projektiem, ko skolā īsteno. Runājot par kultūras un sporta pasākumu apmeklētību, S.Zeltiņa atzina, ka tā ir atkarīga arī no pašu jauniešu aktivitātes. Z.Silirava piekrita, ka jārisina Alūksnes tautas nama telpu un aprīkojuma jautājums, lai iedzīvotāji vēlētos pasākumus apmeklēt labprāt. Diskutējot par sporta nodarbībām ārpus skolas, deputātes atzina, ka Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skolas nodarbību piedāvājums ir plašs, taču pašvaldība nevar nodrošināt, lai tās notiktu par brīvu.

Vietējās ziņas