Vidzemes Augstskolas studentu prakse Apē noslēdzas ar labiem rezultātiem

Kopš 13.maija Apē viesojās Vidzemes Augstskolas Tūrisma virziena studentu grupa, lai integrētās apvidus prakses laikā papildinātu studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām tūrisma un atpūtas organizēšanā.  

Prakses noslēguma dienā – 22.maijā - jaunieši tikās ar Apes novada domes vadību, lai prezentētu paveiktos darbus Apē un Apes novadā.

Studenti prezentēja izstrādāto jauno tūrisma taku pie Raganu klintīm, izrādot tās koncepciju arī dabā. Iepazīstināja ar vairākiem izstrādātiem velomaršrutiem gan virzienā uz Kalekaura ezeru, Dēliņkalnu, gan arī uz Igauniju, norādot mērķauditoriju, ceļa garumu, kā arī nepieciešamo laiku maršruta veikšanai.

Studenti prezentēja izpētītos Apes pilsētas daiļdārzus, kā arī, viesojoties zemnieku saimniecībā „Zīļi”, prezentēja izstrādātos ieteikumus, kā lauku sētai piesaistīt tūristus.

Studenti prakses 10 dienās ar velosipēdiem devušies 230 kilometru garā ekspedīcijā, savukārt, ejot kājām, veikuši 20 kilometru garu pārgājienu. Ar studentiem kopā bija Vidzemes augstskolas pasniedzēji – Iveta Druva-Druvaskalne un Juris Smaļinskis.

Studentu veiktie darbi prakses laikā gan Apes pilsētas sakopšanā, gan pārdomāto un radošo koncepciju izstrādāšanā tūrisma objektu uzlabošanā un veidošanā ir devuši lielu artavu un Apes novadam neizmērojamu ieguldījumu tālākai attīstībai un vides sakārtotībai.

Vietējās ziņas