Vienkāršo atbalsta saņemšanu

Lai veicinātu valsts un Eiropas Savienības finansējuma efektīvāku apguvi, Ministru kabineta noteikumos atcelta prasība palielināt par 0,05 vismaz vienu no dzīvotspējas rādītājiem gadā pēc projekta īstenošanas.

 Ja atbalsta pretendenta būve atradīsies mazāk labvēlīgo apvidu teritorijā, projektu īstenojot, tiks piemērota papildus atbalsta intensitāte 10 % apmērā. Papildus atbalsta intensitāti 5% apmērā varēs piemērot projektiem arī tad, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas dzīvnieku novietnes, kurās turēto dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Vairāk informācijas “www.mk.gov.lv”.

Vietējās ziņas