Vienkāršos robežas šķērsošanas kārtību

Šonedēļ valdība atbalstījusi noteikumus, kas paredz vienkāršot Latvijas un Krievijas pierobežas iedzīvotāju savstarpējos braucienus. Jaunie nosacījumi stāsies spēkā, tiklīdz Latvija un Krievija parakstīs savstarpēju vienošanos par to.

Izsniegs par brīvu
Patlaban Latvijas un Krievijas pilsoņi un iedzīvotāji ieceļo un uzturas otras valsts teritorijā saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem un divpusējiem līgumiem. Jaunā vienošanās ieviestu vietējās pierobežas satiksmes atļauju un tās izsniegšanas kārtību pierobežas teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, pamatojoties uz abu pušu saskaņotiem sarakstiem.
Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas paredzēts izsniegt par brīvu ar derīguma termiņu no viena līdz diviem gadiem. Plānots, ka pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuriem ir vietējās pierobežas satiksmes atļaujas, var uzturēties otras puses valsts pierobežas teritorijā 90 dienas 180 dienu laika posmā. Atļaujas izsniegs, ja ieceļošanas mērķis otras puses teritorijā ir piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošana, radinieku apmeklējums, radinieku apbedījuma vietu apmeklējums, medicīniskās palīdzības saņemšana, piedalīšanās kultūras, izglītības un sporta pasākumos un to organizēšana, kurus regulāri rīko pušu valsts pārvaldes iestādes un institūcijas, piedalīšanās reliģiskos pasākumos, kā arī regulāra ekonomisko kontaktu īstenošana, pamatojoties uz attiecīgiem līgumiem, bez tiesībām strādāt.

Skars simtiem cilvēku
Latvijas pusē jaunā vienošanās Alūksnes novadā attiektos uz Alūksnes, Alsviķu, Annas, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes un  Ziemera iedzīvotājiem.  Pededzes un Mārkalnes pagastu pārvalžu vadītāja Inta Ņikitina jauninājumus vērtē ļoti atzinīgi, jo tas skars simtiem cilvēku. “Krievijas pusē daudziem dzīvo radinieki, kas brauc sakopt tuvinieku atdusas vietas. Problēmas var radīt vienīgi rindas uz robežas – jau tagad vienā diennaktī nevar pagūt aizbraukt uz Krieviju un atpakaļ caur Pededzes robežpārejas punktu, jo ir daudz degvielas vadātāju. Ja būs vēl šie atvieglojumi, tad rindas var veidoties garākas. Cilvēkus, kuru brauciena mērķis ir atdusas vietu sakopšana Krievijā, varētu laist pāri robežai bez rindas,” domā I.Ņikitina.

Vietējās ziņas