Vienotie noteikumi top grūti

Alūksnes novads 

Novada pašvaldībā jau otro mēnesi komiteju sēdēs atliek noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā apstiprināšanu, jo izstrādātajos variantos ir daudz nepilnību.

Jaunie noteikumi top uz Alūksnes pilsētas šādu noteikumu bāzes. Jautājumu atlika jau pērn, vienojoties sagaidīt priekšlikumus no pagastu pārvaldēm. Šonedēļ Tautsaimniecības komitejas sēdē šo jautājumu skatīja atkārtoti. Deputāti Andis Krēsliņš un Andis Zariņš interesējās, kā SIA „Rūpe” var izstrādāt tik nekvalitatīvu noteikumu projektu. „Ja mēs pieņemsim šādus noteikumus, tad rūpniekus, tirgotājus mēs novadā momentā iznīcinām! Turklāt – kam ir vajadzīgi noteikumi, kurus tāpat neviens neievēros, tādēļ tos noteikti jāpārstrādā,” saka A.Krēsliņš.

Tagad vienojās veidot darba grupu, kas līdz 5.februārim apkopos visus priekšlikumus un sagatavos noteikumus. Tajā strādās Valfrīds Vilks, Andis Zariņš, Valda Zeltiņa, Ainars Melders un kāds no  pašvaldības juristiem.

Vietējās ziņas