Viktora Ķirpa Ates muzejā būvē krājuma glabātavu

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā šobrīd notiek būvniecība, topot jaunai ēkai “Laidars” divos stāvos – krājuma glabātavai un izstāžu un nodarbību telpām. Šī ēka muzejam ir ļoti nepieciešama, jo veicinās muzeja darbības attīstību, nodrošinot izstāžu, nodarbību norisi un muzeja krājuma saglabāšanai atbilstošu vidi un tā turpmāku pieejamību sabiedrībai.

Beidzoties būvniecībai, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs varēs pilnvērtīgi strādāt visu gadu, jo jaunajā ēkā būs arī telpas nodarbībām un izstāžu zāle, kas ļaus muzejam paplašināt arī savu piedāvājumu.

“Ēku ar visām komunikācijām būvē pilnībā no jauna – no vecās muižas kūts tiks saglabāta tikai viena siena. Esam dzirdējuši replikas, kādēļ jaunajai ēkai dots nosaukums “Laidars” - tas ir tādēļ, ka Ates muzeja Vidzemes lauku sētā šobrīd, blakus citām ēkām, nav laidara, un arī tādēļ, ka būvniecība notiek vecās muižas kūts vietā,” stāsta Ates muzeja direktore Ina Rubene.

Viņa norāda, ka arī šobrīd Ates muzejā apmeklētājus pieņem visu gadu, bet tas saistās ar zināmiem ierobežojumiem. Piemēram, nodarbības skolēnu grupām organizē ekspozīciju telpās, saimes mājā, bet šīs telpas tam nav atbilstošas. Turpmāk Ates muzejs varēs strādāt vēl kvalitatīvāk un daudzveidīgāk visu gadu.


“Diemžēl joprojām nav atrisināts jautājums par dzirnavu ēku Ates muzeja teritorijā, kas šobrīd pieder privātīpašniekam un kur izvietota daļa Nacionālā krājuma. Man kā muzeja vadītājai negribētos atteikties no dzirnavu ēkas, bet šobrīd ēka ir ļoti sliktā stāvoklī un paredzams, ka tuvākajā nākotnē, lai nodrošinātu krājuma eksponēšanas noteikumus un apmeklētāju drošību, ēku nāksies atbrīvot”, atzīt I.Rubene.

Kad jaunā krājuma glabātava būs gatava, muzeja darbiniekiem būs jāveic liels darbs, lai pārskatītu muzeja ekspozīcijas un izvērtētu tās, rastu jaunu risinājumu muzeja krājuma pieejamības nodrošināšanai apmeklētājiem.


Alūksnes novada domes projektu vadītāja Ivita Gusta norāda, ka būvdarbi notiek projekta “Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” gaitā, kur Lauku atbalsta dienesta finansējums ir 188 482,18 eiro, bet Alūksnes novada domes finansējums - 124 256,19 eiro. Būvniecību veic SIA “Maritec” no Alūksnes. Būvniecības darbu termiņš ir līdz šā gada 1.decembrim.

Vietējās ziņas