Virešos godinās “Apes novada Gada cilvēks” laureātus

Sestdien, 5.decembrī, pulksten 18:00 Virešu saieta namā Apes novada dome godinās 2015.gada “Apes novada Gada cilvēks” desmit laureātus astoņās nominācijās.

Rasma Harju 2013.gada “Apes novada gada cilvēks” nominācijas „Mūža ieguldījums” ieguvēja par apbalvojumu saka: “Kristāla ābols nav alga, bet Paldies par nesamaksājamo.”

Apes novada domes deputāti izskatot 48 iesniegtās pieteikumu vēstules, 26.novembra domes sēdē pieņēma lēmumu apbalvot Apes novada darbīgos ļaudis „Apes novada Gada cilvēks 2015” šādās nominācijās:

 “Sabiedriskais darbinieks” – Līga Maija SEŅINA, latviešu, krievu un igauņu valodas skolotāja no Apes, veicina Latvijas un Igaunijas sadarbību kultūrā, izglītībā, uzņēmējdarbībā;

 “Ģimene” – Vijas un Jāņa BŪDU ģimene no Virešu pagasta;

 “Jaunietis” – Jānis STŪRĪTIS, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas absolvents;

“Līdzcilvēks, cilvēks - cilvēkam” – Dace un Andris DĀRZIŅI, nodibinājuma “Vītolu fonds” dalībnieki, Apes novada atbalstītāji; Mareks GRANDAVS, Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” saimnieks;
 “Skolotājs” – Inese LIPSTOKA, Trapenes pamatskolas direktora vietniece;
 “Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks” – Iveta INDRIKSONE, Apes novada domes Kancelejas vadītāja-domes sekretāre, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
 “Aktīvais pensionārs” – Ausma AGARE, Virešu pensionāru padomes priekšsēdētāja, biedrības “Iesim kopā” priekšsēdētāja;

 “Mūža ieguldījums” – Irēna MEISTERE – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja, Apes kultūras vēstures pētniece, Dzintra RAČEVSKA – Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāja, Gaujienas kultūras vēstures pētniece.

Svinīgais sarīkojums atvērts ikvienam bez ieejas maksas; to vadīs Santa Sāre – Gerža un Ģirts Rāviņš.

Nodrošinām transportu uz Virešu saieta namu un atpakaļ. Par transporta nepieciešamību lūgums informēt līdz 4.decembrim - zvanot Ilzei Ērmanei Apē (tālrunis  64307215, 26180350), Inesei Lukjanovičai Gaujienā (tālrunis 64381158), Irisai Popovičai Trapenē (tālrunis 64324202), Mārim Ceļmilleram Virešos (tālrunis 64381082).

Apes novada Gada cilvēks
2011.gadā tika apbalvoti pirmie “Apes novada Gada cilvēks” laureāti, kopā balvu saņēmuši jau 40 Apes novada rosīgie ļaudis.

Nolikums par Apes novada apbalvojumiem paredz, ka apbalvojums tiek piešķirts par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Apes novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā. Apbalvojuma ieguvējiem tiek pasniegta speciāli veidota Goda zīme, simbolisks kristāla ābols no Virešu pagasta senās mežābeles Gaujas krastā.

Vietējās ziņas