Virešos vajadzīgs saieta nams

Virešu pagasta padome izstrādājusi projektu saieta nama rekonstrukcijai. Tas iesniegts Lauku atbalsta dienestā, kur ir jauna programma. Ja to finansiāli atbalstīs, nākamā gada martā to varētu sākt īstenot.

“Saieta jeb bijušā tautas nama ēkas rekonstrukcijai projektā ir paredzēti 140 000 latu. Pašvaldības līdzfinansējums ir 25 procenti. Nepieciešams ir mainīt ēkas jumtu, logus, durvis, ierīkot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu. Turklāt to veidos tā, lai zālē varētu notikt gan kultūras, gan sporta pasākumi un treniņi. Neliela sporta zāle šobrīd ir tikai pamatskolā, bet pagastā ir aktīvi sportisti, kam ir jādod iespējas,” stāsta pagasta plānošanas, attīstības un sadarbības speciāliste Airita Puka.  

Tagad dažādiem pasākumiem pagastā izmanto skolas zāli vai Vidagas brīvdabas estrādi, tāpēc telpas sarīkojumiem ir ļoti vajadzīgas. “Lai ēku varētu sakārtot, ar pašvaldības finansējumu nekādi nevar iztikt. Ja gadījumā projektu neatbalstīs, grūti prognozēt, kā šo jautājumu varētu risināt,” atzīst A.Puka. Nākamgad būs izveidots Apes novads, kurā ietilps arī Virešu pagasts. Tomēr katras pašvaldības teritorijā ir un būs vajadzīga vieta, kur pulcēties un atpūsties. “Mūsu cilvēki ir aktīvi. Viņi dzied ansambļos, bet nav iespēju dziedāt plašākai publikai. Varētu rīkot kopējus pasākumus ar blakus pagastiem, aicināt kaimiņus ciemos un veidot sadarbību,” spriež A.Puka.
Šobrīd tiek gatavots arī projekta pieteikums Eiropas Reģionālās attīstības fondam, lai varētu izveidot automašīnu stāvvietu un atpūtas vietu pie Randatu dabas takas.

Vietējās ziņas