Virešos vēlas atbalstīt māmiņas

Apes novada pašvaldība nolēmusi atbalstīt biedrības “Pagasta attīstības grupas “Vireši”” projekta iesniegšanu Kopienu iniciatīvu fondā. Dome garantē līdzfinansējumu no Virešu pagasta pārvaldes budžeta projekta īstenošanai.

“Šo projektu gribam īstenot pasākuma “Palīdzēsim māmiņai” ietvaros, kas ir viena no fonda iniciatīvām. Mūsu pagastā ir daudz bērnu, kuriem būtu vajadzīga logopēda  palīdzība. Tāpēc projektā ir paredzēts logopēda darbs. Šobrīd jau tiek īstenots Sorosa – Latvija fonda atbalstītais projekts “Izglītība visām paaudzēm”. Tajā vēlas iesaistīties arī māmiņas, kurām nav, kur atstāt bērnus. Tāpēc projektā “Tur aiz mākoņiem ir saule” iecerēts veidot rotaļu istabu, kurā māmiņas uz maiņām varētu pieskatīt mazos, kamēr citas piedalās interešu nodarbībās,” stāsta Sikšņu pamatskolas direktore Una Reķe.  Reizi mēnesī tiks organizēta Māmiņu skola, kurā aicinās gan psihologus, gan logopēdus, gan pavārus un citus speciālistus. reizi mēnesī iecerēts rīkot gadskārtu svētkus ģimenēm. “Šobrīd projektā jau ir iesaistījušies vairāk nekā 100 cilvēki, bet to varētu būt vēl vairāk. Atsaucība ir necerēti liela, turklāt daudzi ir iesaistījušies vairākās aktivitātēs,” norāda U.Reķe. Savukārt Kopienu iniciatīvu fondā iesniegtais projekts palīdzēs izmantot jau piedāvātās iespējas un tās papildināt. “Gribam māmiņām ļaut iesaistīties sabiedrības dzīvē, lai viņas ieraudzītu un atcerētos, ka aiz mākoņiem vienmēr ir saule. Tad krīzes laika ikdiena neliksies tik pelēka un drūma,” uzskata U.Reķe.

Vietējās ziņas