Zinību diena Alūksnes novada izglītības iestādēs

Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenītē” 29. augustā pulksten 16.00.

Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” 1. septembrī pulksten 11.30.

Bejas pamatskolā 1. septembrī pulksten 9.00.

Alūksnes novada vidusskolā 1. septembrī pulksten 9.00.

Pededzes pamatskolā 1. septembrī pulksten 9.00.

Liepnas vidusskolā 1. septembrī pulksten 9.00.

Mālupes pamatskolā 1. septembrī pulksten 9.00.

Ziemeru pamatskolā 1. septembrī pulksten 9.30.

Jaunlaicenes pamatskolā 1. septembrī pulksten 9.30.

Mārkalnes pamatskolā 1. septembrī pulksten 9.30.

Ilzenes pamatskolā 1. septembrī pulksten 10.00.

Strautiņu pamatskolā 1. septembrī pulksten 10.00.

Malienas pamatskolā 1. septembrī 9.00 klases stunda, pulksten 10.00 skolas zālē.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 1. septembrī pulksten 10.00.

Alūksnes pilsētas sākumskolā 1. septembrī pulksten 11.00.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 1. septembrī pulksten 12.00.

Alūksnes Mākslas skolā 1. septembrī pulksten 13.00.

Liepnas internātpamatskolā 1. septembrī pulksten 14.00 (sporta zālē).

Alūksnes Mūzikas skolā 1. septembrī pulksten 15.00 (skolas pagalmā, lietus gadījumā

Ceļu pārvaldes zālē).

Vietējās ziņas