Zinību dienas pasākumi Alūksnes novada skolās 1. septembrī 2

Alsviķu PII ,,Saulīte” .............................................................................................9.30

Malienas PII „Mazputniņš” iestādes zālē ...............................................................11.30

Bejas pamatskolā .................................................................................................9.00

Jaunlaicenes pamatskolā .......................................................................................9.00
.
Liepnas vidusskolā ................................................................................................9.00

Malienas pamatskolā .............................................................................................9.00

Mālupes pamatskolā ..............................................................................................9.00

Mārkalnes pamatskolā ...........................................................................................9.00

Pededzes pamatskolā pie skolas (lietus gadījumā - skolas zālē)................................ 9.00

Ziemeru pamatskolā 9.00

Alūksnes novada vidusskolā skolas pagalmā (lietus gadījumā skolas zālē) ................10.00

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā skolas iekšpagalmā (lietus gadījumā

sporta zālē) ..........................................................................................................10.00

Ilzenes pamatskolā SKIM centrā „Dailes” ................................................................10.00

Strautiņu pamatskolā ............................................................................................10.00

Alūksnes pilsētas sākumskolā ...............................................................................11.00

Jaunannas Mūzikas un mākslas skolā ....................................................................12.00

Alūksnes Mākslas skolā ........................................................................................13.00

Alūksnes Mūzikas skolā skolas pagalmā (lietus gadījumā Ceļu pārvaldes zālē,

Jāņkalna ielā 43) ...................................................................................................15.00

Liepnas internātpamatskolā sporta zālē ...................................................................13.00

Komentāri 2

Anita Palma

Alūksnes novadā ir vēl viena skola - Alsviķu arodskola (ar 1.septembri - Smiltenes tehnikums) - tiekamies 1.septembrī pulksten 13.00; dienesta viesnīca darbu sāk 31.augustā pulksten 9.00. Uz tikšanos!

pirms 5 gadiem, 2015.08.20 18:22

Re nu!

Tagad arī sabiedrisko attiecību speciāliste zinās!

pirms 5 gadiem, 2015.08.20 20:36

Vietējās ziņas